210S Storfe pussing og slakting

ID: 210S_pussing
Utgave: 4
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. November 2016

1.Hensikt: Beskrive utseende på et ferdig pusset storfeslakt.

2. Omfang: Gjelder obligatoriske tiltak definert under pussing av storfeslakt og som korrigerende tiltak ved avviksbehandling.

3. Ansvar/myndighet: Slakteriene skal følge spesifikasjonen. Klassifisøren kontrollerer gjennomføring og rapporterer.

4. Beskrivelse, slaktenes utseende ved omsetning:

Nr. Navn Beskrivelse
1 Utseende Kalv Ved avregning og salg: Uten hode, hale og skanker. Kløyving avhengig av vekt.

Kløyving/ Ikke kløyving avtales mellom selger og kunde. Liten Kalv omsettes individuelt på storfekrok, 1 krok pr slakt. Stor Kalv, 90.0 kg eller tyngre, omsettes på storfekrok, 1 krok pr halvdel.
2 Utseende storfe eldre enn 10 måneder Ved avregning: Kløyvd, uten hode, hale og skank.
Ved salg: Kløyvd, kvartet, uten hode, hale og skank. Bakpartene henger på storfekrok. Frampart henges i en S-krok, festa mellom 9 og 10 ribbein. S-kroken henges på en storfekroken.
3 Hodet avskjæring Et rett kutt. Alle nakkevirvlene sitter på slaktet.
4 Framfoten Framfoten kuttes i overkant av mellomfotsbeinet, dvs. fotrotsknoklene skal sitte på slaktet.
5 Bakfoten Bakfoten kuttes i første haseleddet, fra klauv, dvs. småknoklene i leddet sitter på slaktet.
6 Kvarting Kvarting mellom 10 og 11 ribbein.
7 Holdbarhet I fersk tilstand er inntil 7 dager fra slaktedato til skjæredato, hvis intet annet er avtalt.

4.2 Pussekontroll, registreringspunkter
Animalia sine registreringspunktene ved kontroller er:

Nr. Navn Beskrivelse
1 Flåing Huden flås skånsomt slik at underhudsfettet sitter igjen på slaktet.
2 Avskjæring av hale Halen kuttes mellom 5 og 6 halevirvel
3 Fett rundt halerot/ endetarmsåpning Fett skal fjernes så brusk kommer frem rundt endetarmsåpningen
4 Ryggmargen Fjernes fullstendig.
5 Fett over Flatbiff Overflatefett skal tas bort.
6 Fett i bekken Talg og sener på bekkenets innside fjernes.
7 Jurvev, testikkel-fett/kjønnsorgan Jur- og jurvev, fettet rundt testiklene skal tas bort. Alle deler av kjønnsorgan fjernes.
8 Fett i svange Fettdepoet i svangen, mellom bukside og rulleskinn skal sitte igjen.
9 Bukside Hele buksiden mellom bekkenet og brystbeinet skal være med på slaktet.
10 Brystbeinets utside Alt underhudsfett skal være på slaktet.
11 Fett/blodåre langs rygg Kjertler, blodårer og fett langs ryggraden og rundt indrefiléne pusses vekk.
12 Nyretalg All talg i bukhulen skal fjernes. Talg under hodet på indrefileten skal sitte igjen. Maksimal rest av talg er 50 gram.
13 Mellomgulv Mellomgulvet skal tas ut. Maks. 10 mm. kan sitte igjen.
14 Brysthulen og brystbeinets innside Fettdepotene på innsiden i brystet og mellom sidebeinene, skal sitte igjen, selv store valker. All talg på innsiden av brystbeinet skal fjernes.
15 Halsårer med fett Halsårer med fett skal trimmes bort.
16 Blod/blodig vev i hals Blod og vev med innsprengt blod fjernes.
17 Halsmuskler Stikking utføres slik at musklene i halsen ikke blir skadet. Halsmuskel skjæres av etter naturlig hinne.
18 Øvrige slakteskader Anmerking av ryggbrekk, snittskader og kassasjoner etc.

4.3 Øvrige registreringspunkter

Nr. Navn Beskrivelse
19 Kløyving av slakt Langs ryggradens midtlinje slik at torn-tappene blir delt likt på begge halvdelene. Maks. avvik fra midtlinje er 8 mm.
20 Deling av brystbein Skal skje midt på beinet. Maks avvik fra beinets midtlinje er 5 mm.
21 Stempler og etiketter Slaktet skal være korrekt merket
22 Hud og hår Slaktet skal være fri for hud og hår.
23 Fekal forurensning Skal ikke forekomme.

 

Endringer i dette dokumentet:

1) Gammelt punkt 8 innarbeides i punkt 7.
2) Gammelt punkt 15, fett i brysthulen

Dokumentreferanse

801P_Pussing av slakt