303P Klassifisering av purker og råner

ID: 303P_ Purke og Råne
Versjon: 12
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. august 2022

1.Hensikt: Beskrive klassifisering av kategoriene Purke og Råne.

2. Omfang: Gjelder alle slakt som skal klassifiseres som Purke eller Råne. Gjelder alle slakterier.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriene gjennomfører prosedyren ANIMALIA kan kontrollere alle prosedyrepålegg.

4. Kategori fastsettelse: Følgende kategorier gjelder:

Tabell 1: Kategorinummer og navn

Nr. Kategorinummer Kategori navn
1 171 Purke skåldet
2 172 Råne skåldet
3 174 Purke flådd
4 175 Råne Flådd

Tabell 2: Kategoribeskrivelse for Purke og Råne

Nr. Kategorier Beskrivelse
171 Purke skåldet Hunngriser og kastrater hvor huden sitter på etter slakteprosessen. Gris som har født grisunger. Gris med synlig utviklet jurvev. Høyeste vekt for slaktegris er 125,0 kg. Purke, skåldet kan være mindre enn 125,1kg (98 % slaktevekt).

VAK griser som skåldes og med slaktevekt over 125,0 kg aksepteres som Purke.

Tabell 2: Kategoribeskrivelse for Purke og Råne

Nr. Kategorier Beskrivelse
172 Råne skåldet Ikke kastrerte griser hvor huden sitter på etter slakteprosessen, uavhengig av vekt. Klappråner (ufullstendig kastrering eller testiklene befinner seg i bukhulen) og tvekjønnet gris.
174 Purke flådd

Hunngriser hvor huden fjernes under slakting. Gjelder: Gris som har født grisunger og gris med synlig utviklet jurvev er purke. Høyeste vekt for flådd gris er 120,0 kg. Flådd purke kan være mindre enn 120,1 kg.

VAK gris, flådd, med slaktevekt over 120,0 kg aksepteres som Purke, flådd.

175 Råne flådd Ikke kastrerte griser hvor huden er fjernet under slakting. Klappråner (ufullstendig kastrering eller testiklene befinner seg i bukhulen) og tvekjønnet gris.

5. Klassifisering: Det er krav om klassifisering av alle slakt som vil få slaktkategori PURKE. Målingen med GP7 gjennomføres med godkjent klassifisør eller av en godkjent aspirant.

5.1 Beregning av kjøttprosent: Kjøttprosent beregnes av slakteriterminalene. Vi har følgende likninger:

Tabell 3: Likninger for bestemmelse av kjøttprosent Skålda Purke

Måle-metode

Likning for beregning av kjøttprosent:

GP 7

Kjøtt%=

65,26 - 0,71*Fett1 -0,11* Fett2 +0,10* Kjøtt2

Spekkikkert

Kjøtt%= 68,122 - (0,586 * Spekk i mm)

Konstantleddet i likninga er endra per 5. Juli med 0,26 %enheter i samsvar med endringa for slaktegris.

5.2 Kjøttprosent hos flådd purke: Kjøttprosent beregnes av Flådd purke: Bruk rutine for spekkikkert på terminalen. Mål spekktjukkelse i samme høyde som første stikk med GP7. Bruk for eksempel en linjal. Se an hvor mye av fettet som har blitt med huden og eventuelt plusse på spekkmålet når noe/mye av fettet er borte fra slaktet. Tast inn millimeter målet i feltet for spekk på terminalen. Kjøttprosenten regnes ut automatisk.

Tabell 4: Likninger for å fastsette kjøttprosent hos Flådd Purke

Slakte-metode

Måle-metode

Likning for å fastsette kjøttprosent hos Flådd purke

 

Flåing:

 

Spekkikkert

 

Kjøtt% = 68,498 - (0,599 * Spekk i mm)

Konstantleddet i likningen er justert med 1,72 %enheter, 0,26 % for endringen i kjøttprosent for gris og 1,46 %enheter for å utjevne forskjellen i kjøttprosent mellom skålda og flådd purke.

5.2 Klasser og kjøttprosenter for purker

 Tabell 5: Sammenheng mellom kjøttprosent og klasser for purker

 

Klasser

Kjøttprosent

Minste

Største

P

35

40

O

41

45

R

46

50

U

51

55

E

56

60

S

61

65

5.3 Klassifisering av råne
For RÅNE gjelder ikke krav om kjøttprosent og klasse.

6. Merkesystem for Råne
Slakter som fjerner testikler er ansvarlig for å anmerke slaktet som råne ved å skjære et kryss på begge baklabbene.

Klassifisør skal merke alle råneslakt med 4 skrottlapper, to ved siden av hverandre i hver slakthalvdel, uavhengig av slaktets vekt.

Slakteriets klassifisør stempler alle råneslakt uavhengig av vekt med eget stempel. Det skal benyttes et stempel som det står RÅNE på. Stempelfargen skal være E155 Brown HT, rødbrun farge. Det skal stemples RÅNE to steder på hver slakthalvdel, på BOG og SKINKE.

7. Endring i dokument

Tabell 5: Endringer i dokument for versjon 12

Versjon Endringer
12 Nye likninger for å fastsette kjøttprosent hos purke
13 Spesifisering av kjøttprosentgruppene for purke