304S Autofom

ID:304S_Autofom
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe, 13, mai 2020
Gyldig fra: 5. juli 2021

1. Hensikt: Beskrive rutiner ved og likninger for beregning av norsk kjøttprosent, midlertidig løsning for Autofom.

2. Omfang: Gjelder Autofom, som er i bruk i Norge. Gjelder reserveløsning hvis Autofom ikke har målt enkeltslakt.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriet har ansvaret for driftingen av Autofom. Animalia kan påse at rutiner følges.

4. Autofom
4.1 Morgenrutiner: Slakteriet må kontrollere at alle transducere virker og eventuelt skifte ut de som ikke virker. Det må foreligge en godkjent morgentest før Autofom tas i bruk.

Datafile fra funksjonstesing av hver transducer oversendes Animalia via data API.

4.2 Autofom måling: Autofom måler hver enkelt gris. Hvis enkeltslakt mangler data fra Autofom, så bestemmes slaktenes kjøttprosent med et GP7 instrument.

Dette gjelder slakt som oppnår 0 (null) i kjøttprosent fra Autofom. I tillegg skal alle slakt med et muskelmål på 40,0 millimeter eller mindre få sin kjøttprosent fastsatt med Gp7

4.3 Bestemmelse av kjøttprosent: I datastreng fra Autofom mottar vi fra 5. Juli 2021 kjøttprosent beregnet etter norsk formel for hvert slakt. Vi har følgende særregel for Autofom:

Tabell 1: Beregning av norsk kjøttprosent ut fra midlertidige

Slaktets vekt

Kjøttprosent

Vekt <= 65,0 kg

Norsk kjøtt%=64 %

Vekt > 65,0 kg

Norsk Kjøtt%= ut fra norsk formel

4.4 Kjøttprosent avrundes til nærmeste heltall.

Tabell 2: Avrunding av slaktenes beregnede kjøttprosent

Beregnet kjøtt%

Avrundet kjøtt%

63,49

63

63,50

64

4.5 Sammenkobling av data:
For slakterier som ikke har RFID i slaktekrokene blir data for slaktevekt og produsentnummer koblet sammen data fra Autofom ved hjelp av Automarker nummer. Automarker nummer sørger for at riktig vekt og produsentnummer kobles sammen med riktig Autofom data.