304S Autofom

ID:304S_Autofom
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe, 13, mai 2020
Gyldig fra: 5. juli 2021

1. Hensikt: Beskrive rutiner ved og likninger for beregning av norsk kjøttprosent, midlertidig løsning for Autofom.

2. Omfang: Gjelder Autofom, som er i bruk i Norge. Gjelder reserveløsning hvis Autofom ikke har målt enkeltslakt.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriet har ansvaret for driftingen av Autofom. Animalia kan påse at rutiner følges.

4. Autofom
4.1 Morgenrutiner: Slakteriet må kontrollere at alle transducere virker og eventuelt skifte ut de som ikke virker. Det må foreligge en godkjent morgentest før Autofom tas i bruk.

Datafile fra funksjonstesing av hver transducer oversendes Animalia.

4.2 Autofom måling: Autofom måler hver enkelt gris. Hvis det er enkeltgriser som ikke er målt, så skal disse slaktene måles med et GP7 instrument.

4.3 Bestemmelse av kjøttprosent: I datastreng fra Autofom mottar vi fra 5. Juli 2021 kjøttprosent beregnet etter norsk formel for hvert slakt. Vi har følgende særregel for Autofom:

Tabell 1: Beregning av norsk kjøttprosent ut fra midlertidige

Slaktets vekt

Kjøttprosent

Vekt <= 65,0 kg

Norsk kjøtt%=64 %

Vekt > 65,0 kg

Norsk Kjøtt%= ut fra norsk formel

Hvis enkeltslakt mangler data fra Autofom, så bestemmes slaktenes kjøttprosent med et GP7 instrument.

Kjøttprosent avrundes til nærmeste heltall.

Tabell 2: Avrunding av slaktenes beregnede kjøttprosent

Beregnet kjøtt%

Avrundet kjøtt%

63,49

63

63,50

64

4.5 Sammenkobling av data:
Data for slaktevekt og produsentnummer kobles sammen data fra Autofom og Automarker av klassifisør. Automarker nummer styrer denne sammenkoblingen, slik at riktig vekt og produsent-nummer kobles sammen med riktig Autofom data.