340S Varenummer for Gris Purke og Råne

ID: 340S_Varenummer gris purke råne
Versjon: 7
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 22. januar 2022

1.Hensikt: Angi gyldige varenummer for dyreslag gris.

2. Omfang: Gjelder alle kategorier av gris.

3. Ansvar og myndighet: Animalia foreslår systemer som Klassifiseringsutvalget godkjenner.

4. Beskrivelse:

Tabell 1: Varenummer for kategori 170, Gris uten hode og labb

Klasse Hampshire LYHH Ordinær Noroc Økologisk
S 170171 170175 170176 170178
E 170141 170145 170146 170148
U 170111 170115 170116 170118
R 170081 170085 170086 170088
P- 170011 170015 170016 170018
Gris liten 170001 170005 170006 170008

Tabell 2: Varenummer for kategori 170, Gris med kjeber

Klasse Ordinær m/kjeber Noroc m/kjeber Hampshire m/kjeber Økologisk m/kjeber
S 170172 170173 170174 170177
E 170142 170143 170144 170147
U 170112 170113 170114 170117
R 170082 170083 170084 170087
P- 170012 170013 170014 170017
Gris liten 170002 170003 170004 170007

Tabell 3: Varenummer, kategori 176, VAK-gris uten hode og labb

Klasse Hampshire LYHH Ordinær Noroc Økologisk
S 176171 176175 176176 176178
E 176141 176145 176146 176148
U 176111 176115 176116 176118
R 176081 176085 176086 176088
P- 176011 176015 176016 176018
Gris liten 176001 176005 176006 176008

Tabell 4: Varenummer for kategori 176, VAK-gris med kjeber

Klasse Ordinær m/kjeber Noroc m/kjeber Hampshire m/kjeber Økologisk m/kjeber
S 176172 176173 176174 176177
E 176142 176143 176144 176147
U 176112 176113 176114 176117
R 176082 176083 176084 176087
P- 176012 176013 176014 176017
Gris liten 176002 176003 176004 176007

Tabell 5: Varenummer for døde, retur og kasserte slakt

Vare Ordinær VAK
Gris, død fjøs 170750 176750
Gris, nødavlivet fjøs 170751 176751
Gris, død transport 170760 176760
Gris, nødavlivet transport 170761 176761
Gris, retur 170980 176980
Gris, noroc retur 170981 176981
Gris, kassert 170990 176990
Gris, noroc kassert 170991 176991

Tabell 6: Varenummer for Gris flådd, kategori 173:

Nødslakt uten hode og forlabber
173147

Merknader til flådd gris:
* Flådd gris skal fra 29. juni 2009 avregnes på samme varenummer som slaktet skal selges etter.

Tabell 7: Varenummer for Purke skåldet, slaktkategori 171:

Klasse Purke ordinær Purke økologisk
S 171170 171174
E 171140 171144
U 171110 171114
R 171080 171084
O 171050 171054
P 171020 171024
P- 171010 171014

Tabell 8: Varenummer for Purke flådd, slaktkategori 174:

Klasse Ordinær Økologisk Nødslakt
S 174170 174174 174177
E 174140 174144 174147
U 174110 174114 174117
R 174080 174084 174087
O 174050 174054 174057
P 174020 174024 174027
P- 174010 174014 174017

Tabell 9: Varenummer for Råne, slaktkategori 172 og 175:

Varenummer
Råne Råne nødslakt Råne frossen Kjennetegn gruppe
172002 * * Råne skåldet m/kjeber
  * * Råne m/kjeber VAK prøve
172005 * 172205 Råne skåldet
172006 *   Råne skåldet VAK prøve
175000 175007 * Råne flådd

5. Endringer i versjon 7:

Endringer i tabell 9, nytt varenummer for Råne m/kjeber VAK prøver.