404S Ung sau, Sau og Vær kategoribeskrivelse

ID: 404P_Kategoribeskrivelse Ung sau/ Sau og Vær
Versjon: 16
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 6. Desember 2016

Kategorinavn: UNG SAU

Kategori nr. 180
Antall grupper: 15 klasser og 15 fettgrupper

Begge kjønn
Unge slaktedyr - eldre enn 12 måneder. Slaktedyr yngre enn 1 år som er slaktet etter 15. april i året etter fødselsåret, skal klassifiseres som Ung sau.

Smak og lukt: Slaktene skal ikke ha avvikende lukt, farge og/eller smak.

Fettfarge: Slakt med gul fettfarge anmerkes med GULT FETT

Hunn-kjønn:
Alder: fra 12 måneder til ca. 30 måneder (ca. 2,5 år).

Veiledende tid: etter 15. april i året etter fødselsåret og frem til ca. 1. november etter ca. 2,5 år.

Hann-kjønn:
Alder: Fra 12 til 18 måneder (1,5 år).

Typer: Kastrater aksepteres som Ung sau. Det skal gå minimum 1 måned fra kastrasjon til slakting. Det må foreligge attest fra veterinær som har utført dette.

Fettfarge: Fargeavvik som følge av brunst skal ikke forekomme.

Kategorinavn: SAU

Kategori nr. 181
Antall grupper: 15 klasser og 15 fettgrupper

Kjønn: Slakt av hunnkjønn. Eldre kastrater kan aksepteres som SAU dersom de har vært kastrert i minimum 6 måneder.

Preg: Sau preg. Yngre sau, yngre enn 2,5 år, med “sauepreg”, og/eller med grov kjøttstruktur og/eller med mørk kjøttfarge skal klassifiseres som Sau.

Alder: Eldre enn 18 måneder. Alle slaktedyr eldre enn 30 måneder (2,5 år)

Fettfarge: Slakt med gul fettfarge anmerkes med kode 71, GULT FETT

Vekt: Ingen begrensninger.

Fettgrupper: Ingen begrensninger.

Kategorinavn: VÆR

Kategori nr. 185
Antall grupper: 15 klasser og 15 fettgrupper

Betegnelse: brukes på hanndyrslakt med karakteristisk rød/brun fettfarge, lukt- og/eller smaksavvik.

Alder: Størst sjanse – ca. 6-7 måneder eller eldre. Alle slakt eldre enn 18 måneder (1,5 år).

Tid: Størst sjanse - etter ca. 1. november i fødselsåret. Alle hanndyr klassifiseres som Vær etter 1. november i året etter fødselsåret.

Vekt: Ingen begrensninger.

Fettgrupper: Ingen begrensninger.