404S Ung sau, Sau og Vær kategoribeskrivelse

ID: 404P_Kategoribeskrivelse Ung sau/ Sau og Vær
Versjon: 18
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. november 2021

Kategorinavn: UNG SAU

Kategori nr. 180
Antall grupper: 15 klasser og 15 fettgrupper

Begge kjønn
Unge slaktedyr - eldre enn 12 måneder. Slaktedyr eldre enn 1 år. 

Smak og lukt: Slaktene skal ikke ha avvikende lukt, farge og/eller smak.

Fettfarge: Slakt med gul fettfarge anmerkes med GULT FETT

Hunn-kjønn:
Alder: fra 12 måneder til ca. 32 måneder (ca. 2,5 år).

Tidsrom: fra 15. april i året etter fødselsåret og frem til og med 31. desember, i andre år etter fødselsåret.

Hann-kjønn:
Alder: Fra 12 til 20 måneder, dvs. fram til og med 31. desember i året etter fødselsåret. (1,5 år).

Typer: Kastrater aksepteres som Ung sau. Det skal gå minimum 1 måned fra kastrasjon til slakting. Det må foreligge attest fra veterinær som har utført dette.

Fettfarge: Fargeavvik som følge av brunst skal ikke forekomme.

Slakteterminalen regner ut dyrets alder. Per definisjon er alle dyrene født 15. april i fødselsåret.

Hunndyr som oppnår kategori UNG SAU kan være inntil 991 dager gamle (ved 2,5 års alder). Hanndyr kan bli Ung sau inntil de er 1,5 år, tilsvarer maksimalt 625 dager gamle.

Kategorinavn: SAU

Kategori nr. 181
Antall grupper: 15 klasser og 15 fettgrupper

Kjønn: Slakt av hunnkjønn. Eldre kastrater kan aksepteres som SAU dersom de har vært kastrert i minimum 6 måneder.

Preg: Sau preg. Yngre sau, yngre enn 2,5 år, med “sauepreg”, og/eller med grov kjøttstruktur og/eller med mørk kjøttfarge skal klassifiseres som Sau.

Alder: Alle slaktedyr eldre enn 32 måneder (2,5 år)

Fettfarge: Slakt med gul fettfarge anmerkes med kode 71, GULT FETT

Vekt: Ingen begrensninger.

Fettgrupper: Ingen begrensninger.

Hunndyr som per definisjon er 992 dager eller eldre klassifiseres som SAU, regnet ut ifra standard fødselsdato lik 15. april.

Kategorinavn: VÆR

Kategori nr. 185
Antall grupper: 15 klasser og 15 fettgrupper

Betegnelse: brukes på hanndyrslakt med karakteristisk rød/brun fettfarge, lukt- og/eller smaksavvik.

Alder: Størst sjanse – ca. 6-7 måneder eller eldre. Alle slakt eldre enn 18 måneder (1,5 år).

Tid: Størst sjanse - etter ca. 1. november i fødselsåret. Alle hanndyr klassifiseres som Vær etter 31. desember i året etter fødselsåret.

Vekt: Ingen begrensninger.

Fettgrupper: Ingen begrensninger.

Slakt av hanndyr skal klassifiseres som VÆR, hvis de er mer enn 626 dager eller eldre.