408S Kje, kategoribeskrivelse

ID: 408S_Kje, kategori- og klassebeskrivelse
Versjon: 12
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe, 30. oktober 2014
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. november 2014

Kategorinavn: KJE Kategorinummer: 187 Antall klasser og fettgrupper: 9 klasser og 5 fettgrupper
Kjønn Beskrivelse:
Begge: Primærkrav: Slaktedyr yngre enn 12 måneder. Leddflatene skal ha en blålig farge. I tilfeller hvor leddflatene er noe avfarget, men hvor klassifisøren med stor sikkerhet har fastslått at slaktedyret er under 12 måneder, skal kategori KJE benyttes.

Alder: 12 måneder eller yngre. Alder er eneste kriterium til grunn for kategorifastsettelsen, dersom det ikke foreligger smaks- og/eller luktavvik.

Datogrense: Fra 1. mars i året etter fødselsåret skal alle slaktedyr klassifiseres som GEIT.

Smak og lukt: Ingen smaks- og/eller luktavvik.

Vi har følgende beskrivelse av hovedklassene og de 9 klassene:

Hovedklasse Klasse Nr. Beskrivelse
E E 14 Alle profiler er svært svulmende, konvekse til superkonvekse. Eksepsjonell (ekstraordinær) muskelutvikling.

Lår: Veldig god muskelfylde, profilene veldig konvekse.
Rygg: Veldig konveks og svært god brede og muskelfylde helt fram til bogen.
Bog: Veldig konveks og særdeles god muskelfylde.
U U 11 Svært god muskelutvikling. Alle profiler er hele veien konvekse (svulmende).

Lår: Svært god muskelfylde, alle profiler konvekse.
Rygg: Bred og god muskelfylde helt fram til bogen.
Bog: Konveks og meget god muskelfylde.
R R 8 God muskelutvikling. Alle profiler skal være rette.

Lår: Profilene hovedsakelig rette.
Rygg: God muskelfylde, men bredden er ikke like god fram mot bogen.
Bog: Rett profil og god muskelfylde.
O O+ 6 Middels muskelutvikling. Alle profiler skal være rette til svakt konkave.

Lår: Profilene tenderer til å være svakt konkave.
Rygg: Noe manglende bredde og manglende muskelfylde.
Bog: Tendenser til å være smal, mindre tykkelse og noe manglende muskelfylde.
O 5
O- 4
P P+ 3 Dårlig muskelutvikling. Alle profiler skal være konkave til svært konkave.

Lår: Alle profiler konkave til veldig konkave
Rygg: Smal/ konkav, med synlige torntapper /bein.
Bog: Smal og flat bog med liten muskelfylde og synlige bein.
P 2
P- 1

Dokumentreferanse
401 Klassifiseringsprinsipper, Småfe