420S Geit, kategori og varebeskrivelse

ID: 420S_Geit kategorier varebeskrivelse
Versjon: 3
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe, 30. oktober 2014
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. november 2014

Geit og Kje, kategorier i EUROP:

Kategori nummer Geit kategorier Beskrivelse Klasser/ fettgrupper
186 Geit Betegner voksne dyr av begge kjønn, 1 år eller eldre. 9 klasser/ 5 fettgrupper
187 Kje Unge dyr, yngre enn ett år 9 klasser/ 5 fettgrupper
Kategori 186 Geit
Produkt-beskrivelse: Ved avregning: Geit, uten hode, hale og bein.
Ved salg: Geit, uten hode, hale og bein.
Ved avregning: Kje, uten hode, hale og avkorta bein.
Ved salg: Kje, uten hode, hale og avkorta bein.

Geit omsettes individuelt på storfekrok, 1 krok pr slakt. Kje omsettes som frossenvare, individuelt emballert i film (P6) og pakket i kartong, (Nortura 5) eller bisonpall.

Framfoten kuttes i overkant av mellomfotsbeinet, dvs fotrotsknoklene sitter på slaktet. Bakfoten kuttes i første haseleddet, fra klauv, dvs. alle små- knoklene i leddet sitter igjen på slaktet. Hodet kuttes slik at alle nakke- virvlene sitter på slaktet, rettest mulig kutt. Halen kuttes rett bak korsbeinet, før første halevirvel. Huden tas av skånsomt slik at underhudsfettet sitter igjen på slaktet. Deling av brystbein skal maksimalt skje 10 mm fra beinets midtlinje.
Pussing: Slaktet er fritt for: blodig kjøtt, rester av hovedpulsåre, jur, søl av mage- og tarminnhold, indre organer, inkl kjønnsorganer og hud. Slaktet har minimalt med bloduttredelser i overflaten. Det skal maksimalt sitte igjen 0.5cm av mellomgulvet. Halskjøtt skjæres av etter naturlig hinne mot halsen. Maksimalt innhold av talg i bryst- og bukhule er 50 gram for Geit og 20 gram for Kje. Lyske skal være fri for talg/fett.
Akseptabel holdbarhet i fersk tilstand: Inntil 6 dager fra slaktedato til skjæredato, hvis intet annet er avtalt.