501P Hest klassifiseringsprinsipper

ID: 501P_Klassifisering av HEST
Versjon: 7
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe, 15. oktober 2012
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 07. juni 2002

1. Hensikt: Retningslinjer for klassifisering av Hest

2. Omfang: Gjelder klassifisering av alle Hesteslakt

3. Ansvar og myndighet: Anleggets klassifisør har ansvar for at prosedyren gjennomføres. Animalia har myndighet til å kontrollere anleggets klassifisør angående gjennomføring av prosedyre.

4. Klassifisering

Nr Generelle regler og prinsipper ved klassifiseringen:
1 Det gjelder et generelt krav om klassifisering av alle hesteslakt
2 For alle slakt skal det fastsettes Kategori, Klasse og Fettgruppe.
3 Utgangpunktet for bedømmelsen er ferdig nedkjølt slakt
4 Klassifiseringen skal skje etter kroppsform med fett.
5 Klasse S i regelverket fra EU blir ikke benyttet.
6 For å oppnå klasse E må slaktet være uten svakheter i lår, rygg og bog.
7 Hvis slaktet befinner seg i en av hovedklassene P O R eller U og hvis de tre kroppsdelene lår, rygg og bog ikke er av samme kvalitet/ befinner seg i samme hovedklasse, skal plasseres i riktig klasse ut fra to av de tre kroppsdelene.
8 Alle mulige kombinasjoner av klasse og fettgrupper er tillatt.
9 Alle fotografier av klasser relaterer seg til middelet for hovedklassen.

4.1 Kategori: Slaktkategori fastsettes ut fra preg. Slaktkategori Hest omfatter Hest, Ponny, Sebra, Esel og Muldyr. Følgende slaktkategorier er tillatt brukt:

Nr Kategori Kode Navn
1 188 H Hest

4.2 Klassefastsettelse: Tillatte klasser for HEST=> 5 klasser, kun hovedklassene:

Klasser: E U R O P

4.3 Fettgruppefastsettelse: Tillatte fettgrupper => 5 fettgrupper, kun hovedfettgruppene:

Fettgrupper: 1 2 3 4 5