502S Hest, varenummer varebeskrivelse

ID: 502S_Hest varenummer/varebeskrivelse
Versjon: 9
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe, 15. oktober 2012
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 24. september 2001

Hest, Slaktkategori 188 => 5 klasser og 5 fettgrupper

Klasse Varenr. ordinær Varenr. økologisk Varenr. nødslakt Ordinær frossen Økologisk frossen Nødslakt frossen
E 188140 188144 188147 188340 188344 188347
U 188110 188114 188117 188310 188314 188317
R 188080 188084 188087 188280 188284 188287
O 188050 188054 188057 188250 188254 188257
P 188020 188024 188027 188220 188224 188227
Opprinnelse: 188 Hest
Produktbeskrivelse: Ved avregning: Hest, kløyvd, uten hode, hale og skanker.
Ved salg: Hest, kløyvd, kvartet, uten hode, hale og skanker.

Hest omsettes på storfekrok og S-krok. 1 bakpart henger direkte på 1 storfekrok. Framparten henger i en S-krok, festa mellom 9 og 10 ribbein. S- kroken henges direkte på storfekroken.

Framfoten kuttes i overkant av mellomfotsbeinet, dvs. fotrotsknoklene sitter på slaktet. Bakfoten kuttes i første haseleddet, fra klauv, dvs. alle små- knoklene i leddet sitter igjen på slaktet. Hodet kuttes slik at alle nakke- virvlene sitter på slaktet, rettest mulig kutt. Halen kuttes rett bak korsbeinet, før første halevirvel. Huden tas av skånsomt slik at underhudsfettet sitter igjen på slaktet. Kløyving skal maksimalt skje 15 mm fra ryggens midtlinje. Deling av brystbein skal maksimalt skje 10 mm fra beinets midtlinje. Kvarting: Hver slakthalvdel deles mellom 10 og 11 ribbein.
Pussing: Slaktet er fritt for: blodig kjøtt, rester av hovedpulsåre, søl av mage- og tarminnhold, indre organer, inkl kjønnsorganer, jur, hud, ryggmarg og kløyvspon.

Slaktet har minimalt med bloduttredelser i overflaten. Det skal maksimalt sitte igjen 0,5 cm av mellomgulvet. Halskjøtt skjæres av etter naturlig hinne mot halsen. Maksimalt innhold av ister i bryst- og bukhule er 50 gram. Slaktet er fritt for ister og sener i bekken, rundt halerot og over flatbiff. Lyske skal være fri for fett.
Holdbarhet: Inntil 7 dager fra slaktedato til skjæredato, hvis intet annet er avtalt.