701P Merking av slakt

ID: 701P_Merking av slakt
Utgave: 12
Utarbeidet av: Morten Røe, 25. mars 2011
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 04. april 2011

1. Hensikt: Beskrive standard merking av slakt som er slaktet på slakteri som er med i klassifiseringsordningen.

2. Omfang: Gjelder alle slakterier og alle slakt som er slaktet på slakteri i Klassifiseringsordningen. Omfatter merking av alle slakt slaktet på anlegg som er med i klassifiseringsordningen.

3. Ansvar og myndighet: Klassifiseringsutvalget har ansvar for merkesystemer for helt slakt. Slakteriet har ansvar for å gjennomføre korrekt merking. ANIMALIA's sine klassifiseringskonsulenter har ansvar for å kontrollere at slaktene er korrekt merket.

4. Merkesystem: Obligatorisk merking av alle slakt med skrottlapp. Vi har følgende regler:

Omsetningsform Dyreslag Antall skrottlapper
Slakt som kvartes: Storfe, inkl. Kalv, som skal kvartes: Purke, Råne og Hest 4 skrottlapper, 1 lapp pr kvarting
Slakt som kløyves: Gris og Kalv klasse P-, P og P+ 2 skrottlapper, 1 lapp pr halvdel
Slakt som omsettes som hele: Småfe og Kalv 1 skrottlapp

Det kan gjøres unntak fra gjeldende merkereglement, men skal avtales med ANIMALIA i hvert enkelt tilfelle.

Ekstra sett med skrottlapper: slakt til OBS, RETUR, FORSØK etc.

5. Tidsrom for merking
Skrottlapp skal henge på slaktet helt fram til skjærebordet. Det er strengt forbudt å skifte skrottlapp som et ledd i omsetning av helt slakt.