703S Merking, festesnor merkested

ID: 703S_Merking, festesnor/ merkested
Utgave: 8
Utarbeidet av: Morten Røe, 15. oktober 2012
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 26. oktober 2007

1. Hensikt: Standardisere merkepunkt på slakt. Ergonometrisk/ rasjonelt målepunkt med tanke på automatisk avlesning. Sikre en kvalitet på festesnor som ikke innvirker på slaktets kvalitet. Velge riktig farge på festesnor, slik at den ses og blir fjerna før slaktet blir nedskjær.

2. Omfang: Omfatter alle slakt merket på slakterier som er med i klassifiseringsordningen.

3. Ansvar og myndighet: Klassifiseringsutvalget har ansvar for valg av merkepunkter og kvalitet på festesnor. Slakteriet har ansvar for at merkingen gjennomføres etter oppsatte spesifikasjoner. ANIMALIA har myndighet til å kontrollere at etikettene er satt korrekt på slaktet.

4.1 Merkepunkter/steder: Festesnor kan skytes igjennom skrottlappen på valgfritt sted på lappen, unntatt i strekkoden.

Dyreslag Merkested
Storfe Frampart: Overgang bog/bryst
Bakpart: over bakerste ribbein, i slaktets bukhule
Småfe 1. Overgang bog/ bryst, i hulrom bak bogplomme
2. På en av buksidene. Skal festes med to snorer
Gris Hver av de to skrottlappene festes mellom 3 og 4 øverste ribbein på slaktets innside.

4.2 Merkesnor: Merkesnorer leveres i stoffene polypropylen eller polyamid (nylon). Avstanden mellom hode og spiss bør maksimalt være 20 mm, snoras maksimale lengde er 25 mm. Merkesnor skal ha lys blå farge. Merkesnor skal fjernes fra slaktet før nedskjæring. Festesnor tilfredsstiller emballasjekonvensjonens krav om helsemessig sikkert i forbindelse med næringsmidler.

4.3 Fjerning av merkesnor: Merkesnorer skal fjernes fra slaktet så snart de har fullført sin oppgave. Ansvarlig skjæreavdeling har plikt til å fjerne alle merkesnorer.

5. Kjøttspik
Brukes spesielt i slakteriet til å transportere informasjon på papir/ øremerker langs slaktelinja. Bruker har ansvar og myndighet for bruk og det å fjerne kjøttspik etter bruk. ANIMALIA har myndighet til å kontrollere at kjøttspik er fjernet.