901P Veiing av helt slakt

ID: 901P_Veiing av slakt
Versjon: 8
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 21. oktober 1998

1. Hensikt: Beskrive offentlige krav og rutiner ved veiing av slakt. System for varmvektssvinn. Sikre lik håndtering av alle slakt.

2. Historie: Avregningsvekt for slakt til produsent var opprinnelig vekt ved salg, vekt på ferdig nedkjølte slakt. I 1960 gikk alle slakteriene i Norge over til å avregne produsent etter varmvekt. Veiing av varme slakt, etter ca. 45 min, erstattet kaldveiing. Innføring av varmveiing og en fast trekksats var et viktig bidrag til å standardisere kjøleprosessen for slakt. Avregningsvekt fra 1960 var varmvekt minus 4 % vektsvinn. Trekkprosenten for varmvektsvinn ble i 1970 endra til 2 %.

3. Omfang: Gjelder alle slakterier i klassifiseringsordningen. Gjelder all veiing av slakt i forbindelse med avregning og salg.

4. Beskrivelse:

Slaktets vekt bestemmes ved veiing i slakte-hallen, senest 45 minutter etter stikking. Denne vekten kalles varmvekt. Fra varmvekt fratrekkes 2 % for varmvektsvinn. Varmvekt minus 2 % kalles avregningsvekt. Slakt til observasjon skal veies før de tas inn i karantene.

For dokumentasjon av hva som skal fjernes fra slaktet, se dokument 801P og særdokumenter for hvert dyreslag.

Slaktevekt skal bestemmes med elektronisk vekt godkjent av Justervesenet. Minimal vektoppløsning er 100g. Ved veiing skal det forefinnes et eget display som viser 100 % vekt. På hver observasjon loggføres 98 % vekt og taravekter for hvert slakt på en egen loggutskrift