902S Gris vektgrupper

ID: 902S_Vektgrupper
Versjon: 9
Utarbeidet av: Morten Røe, 15. oktober 2012
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 28. mai 2002

1. Vektgrupper for slaktegris:

Vektgruppe nr. Uten hode og forlabber Med hode og forlabber Gris flådd u/hode og forlabber
0 - 40,0 kg - 40,0 kg - 37,2 kg
1 40,1 - 55,0 kg 43,4 - 59,6 kg 37,3 - 52,3 kg
2 55,1 - 63,0 kg 59,7 - 68,3 kg 52,3 - 60,3 kg
3 63,1 - 65,0 kg 68,4 - 70,4 kg 60,4 - 62,3 kg
4 65,1 - 67,0 kg 70,5 - 72,6 kg 62,4 - 64,3 kg
5 67,1 - 69,0 kg 72,7 - 74,8 kg 64,4 - 66,3 kg
6 69,1 - 71,0 kg 74,9 - 76,9 kg 66,4 - 68,4 kg
7 71,1 - 73,0 kg 77,0 - 79,1 kg 68,5 - 70,4 kg
8 73,1 - 75,0 kg 79,2 - 81,3 kg 70,5 - 72,4 kg
9 75,1 - 77,0 kg 81,4 - 83,4 kg 72,5 - 74,4 kg
10 77,1 - 81,0 kg 83,5 - 87,8 kg 74,5 - 78,4 kg
11 81,0 - 85,0 kg 87,9 - 92,1 kg 78,5 - 82,4 kg
12 81,5 - 95,0 kg 92,2 - 102,9 kg 82,5 - 92,5 kg
13 95,0 - 106,0 kg 103,0 - 114,8 kg 92,6 - 103,5 kg