903S Gris vektomregning ved avregning

ID: 903S_Gris vektomregning
Versjon: 6
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 01 april 2017

1. Hensikt
Det er arbeidsmessig hensiktsmessig å kutte forlabber og/ eller hodet på slaktegris før avregningsvekt registreres. Regne om slaktevekt på flådd gris til slaktevekt for skålda gris, siden alle tilskudds- og avgiftsordninger refererer seg til 98 % vekt, m/hode og forlabber. Sørge for mest mulig korrekt omregning.

2. Omfang
Formler for vektomregning av slaktevekt er lagt inn i software i varmvektsterminalene som brukes ved veiing av gris.

3. Ansvar og myndighet
Slakteriene bestemmer selv om de vil bruke omregningsformlene.

4. UtgangsVEKT for omregningen

UtgangsVEKTet for omregningen av slaktevekt er:

Et slakt av kategori 170: GRIS, dvs. et slakt som har vært igjennom SKÅLDING som slakteprosess, 100 % vekt

5. Resultatmål for omregning

Resultatmål for omregning av slaktevekt er:

98 % vekt av et griseslakt uten hode og forlabber

Denne vekten benyttes til avregning av slaktet. Det er også denne vekten som dokumenteres i skrottlappen som festes til slaktet.

6. Vektomregningsformler i varmvektsterminalene
Følgende omregningsformler ligger i varmvektsterminaler (IHS) og benyttes til beregning av 98 % varmvekt i forbindelse med avregning av slakt:

Formel Utgangsvekt = 100 % vekt av: Formel
1 UTEN HODE og FORLABBER 0,98 *UTGANGSVEKT
2 MED HODE og FORLABBER +0,020808
+0.904296*UTGANGSVEKT
3 MED KJEBER og UTEN forlabber +0,64771
+0.94176*UTGANGSVEKT
4 Gris flådd u/hode og uten forlabber +2.113144
+0.986517*UTGANGSVEKT
5 Purke m/hode u/labber -0,250907
+0,905457*UTGANGSVEKT
6 MED HODE og UTEN forlabber 0,000729
+0,912694*UTGANGSVEKT
7 MED HODE inkl. HJERNE og UTEN forlabber -0,0993
+0,9127*UTGANGSVEKT
8 UTEN HODE og MED FORLABBER -0,03822
+0,97274*UTGANGSVEKT
9 MED KJEBER og MED FORLABBER -0,61142
+0,93496*UTGANGSVEKT

7. Vektomregningsformler for vekt i STREKKODE
Vekt som legges ut i strekkode på skrottlapp kalles herved OMSETNINGSVEKT. Utgangsvekt er på et slakt slik det presenterer seg ved veiing i slaktehallen.

Generell formel for slaktevekt i strekkode:

Hva Innhold
Formel 1
Utgangsvekt: UTEN HODE og FORLABBER
Omsetningsvekt: UTEN HODE og FORLABBER
Formel: 0,98*UTGANGSVEKT

 

Formel UtgangsVEKT = 100 % vekt Formel
4 Gris flådd UTEN HODE og UTEN FORLABBER 0,98 * UTGANGSVEKT

8. Merknad:

1) Formel 8 benyttes på Forus

2) Formel 9 benyttes av Furuseth

9. Versjon:
I versjon 6 er formel 9 gjort om i henhold til hvordan Furuseth gjennomfører vektomregningen.