903S Gris vektomregning ved avregning

ID: 903S_Gris vektomregning
Versjon: 11
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 02 feb 2023

1. Hensikt
Regne om slaktevekt fra 100% slik slaktet er presentert på vekt for avregning av slakt. Regne om slaktevekt på flådd gris til slaktevekt for skålda gris, siden alle tilskudds- og avgiftsordninger refererer seg til 98 % vekt, m/hode og forlabber. Målet er å gjøre en korrekt omregning fra 100 % vekt til 98% avregningsvekt, dvs. et slakt uten hode, hale og forlabber.

2. Omfang
Formler for vektomregning av slaktevekt er lagt inn i software i varmvektsterminalene som brukes ved veiing av gris.

3. Ansvar og myndighet
Slakteriene bestemmer selv om de vil bruke omregningsformlene.

4. UtgangsVEKT for omregningen

UtgangsVEKTet for omregningen av slaktevekt er:

Et slakt av kategori 170: GRIS, dvs. et slakt som har vært igjennom SKÅLDING som slakteprosess, 100 % vekt

5. Resultatmål for omregning

Resultatmål for omregning av slaktevekt er:

98 % vekt av et griseslakt uten hode og forlabber

Denne vekten benyttes til avregning av slaktet. Det er også denne vekten som dokumenteres i skrottlappen som festes til slaktet.

Formlene er gyldig for kategoriene 170 Slaktegris, 172 Skåldet råne og 176 VAK-gris.

6. Vektomregningsformler i varmvektsterminalene
Følgende omregningsformler ligger i varmvektsterminaler (IHS) og benyttes til beregning av 98 % varmvekt i forbindelse med avregning av slakt:

Formel Utgangsvekt = 100 % vekt av: Formel
1 UTEN HODE og FORLABBER AV=0,98 *UTGANGSVEKT
2 MED HODE og FORLABBER AV=0,020808
+0.904296*UTGANGSVEKT
3 MED KJEBER og UTEN forlabber AV=0,64771
+0.94176*UTGANGSVEKT
4 Gris flådd u/hode og uten forlabber AV=2.113144
+0.986517*UTGANGSVEKT
5 Purke m/hode u/labber AV=0,250907
+0,905457*UTGANGSVEKT
6 MED HODE og UTEN forlabber AV=0,000729
+0,912694*UTGANGSVEKT
7 MED HODE inkl. HJERNE og UTEN forlabber AV=-0,0993
+0,9127*UTGANGSVEKT
8 UTEN HODE og MED FORLABBER AV=-0,03822
+0,97274*UTGANGSVEKT
9 MED KJEBER og MED FORLABBER AV=-0,61142
+0,93496*UTGANGSVEKT
10 Slakt pusset etter EU standard for gris AV=UTGANGSVEKT*0,9131 - 1,2491
11 Slakt uten svormaske AV=UTGANGSVEKT*0,9131 - 1,2491
12 Skålda purke pusset etter EU standard AV=UTGANGSVEKT*0,8953 + 0,4838

Slaktevekter skal avrundes til avregningsvekt med en desimal i henhold til direktiv fra Justervesenet.

7. Vektomregningsformler for vekt i STREKKODE
Vekt som legges ut i strekkode på skrottlapp kalles herved OMSETNINGSVEKT. Utgangspunktet for omsetningsvekten er et slakt pusset etter norsk standard, gris uten hode, hale og forlabber. I strekkoden er oppgitt vekt 98 % av veid vekt i slaktehallen.

8. Merknad:

Nr

Formel

For hvem

1

Formel 8

benyttes på Nortura Forus

2

Formel 9

benyttes av Furuseth

3

Formel 10

benyttes av Nortura Tønsberg fra august 2022 for kategori 170 Gris, 172 Skålda råne og kategori 176 VAK gris. Slaktene passerer vekta i henhold til EU definisjon av slaktevekt. 

4

Formel 11

Benyttes av Furuseth fra 2022. Grisene passerer vekta med forlabber, kjeber og hode uten maske

5

Formel 12

Benyttes av Nortura Tønsberg fra august 2022 for kategori 171 Skålda purker. Purkene passerer vekta i henhold til EU definisjon av slaktevekt. F

9. Versjon:

I versjon 12 er formel 11, fjerning av svormaske endra. Gjelder Furuseth i utgangspunktet.