022S FTP datafiler filoverføring

ID: 022S_FTP fileoverføring
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 3. Desember 2015

1.Hensikt: Beskrivelse av FTP filer for de ulike dyreslagene.

2.Omfang: Gjelder dyreslagene STORFE, SMÅFE og GRIS

3. Beskrivelse for STORFE og SMÅFE
Det lages ei file felles for alle dyreslag med unntak av Gris og Rein. Denne fellesfila for stor- og småfe består av 3 deler, splittet opp med semikolon.

Tabell 1: Grovbeskrivelse av FTP datafile for storfe og småfe

Nr. Innhold Antall tegn
1 Data fra strekkode 1 i skrottlapp 26 tegn
2 Data fra strekkode 4 i skrottlapp 26 tegn
3 Anmerkingskoder for storfe 3 tegn

Dette blir totalt 57 tegn inklusive to semikolon.

Tabell 2: Spesifikasjon av strekkode 1 for alle dyreslag

Posisjon Strekkode 1 Format
1 Tolkingskode=1  
2 - 4 EFTA nummer 3.0
5 - 10 Skrottnummer 6.0
11 - 16 Varenummer 6.0
17 - 18 Fettgruppe 2.0
19 - 22 Slaktedato (ÅUUD)
23 - 26 Slaktevekt 4.1

Tabell 3: Spesifikasjon av strekkode 4 for storfe

Posisjon   Antall
tegn
Start Slutt Strekkode 4
1 1 Tolkingskode=4 1 tegn
2 4 Fødeland 3 tegn
5 16 Produsent- og individnummer 12 tegn format 12.0
17 20 Alder i dager 4 tegn, format 4.0
21 22 Rase (Husdyrregisteret) 2 tegn, format 2.0
23 25 Ansvarlig klassifisør 3 tegn, format 3.0
26 26 SRM/ IKKE SRM 1 tegn

Tabell 4: Strekkode nr. 4 for SMÅFE:

Posisjon   Antall
tegn
Start Slutt Strekkode 4
1 1 Tolkingskode=4  
2 4 Fødeland 3 tegn
5 16 Produsent- og individnr. 12, format 12.0
17 22 Ledig  
23 25 Ansvarlig klassifisør 3, format 3.0
26 26 SRM/ IKKE SRM 1 posisjon

Tabell 5: Strekkode nr. 4 for HEST

Posisjon   Antall
tegn
Start Slutt Strekkode 4
1 1 Tolkingskode=4 1
2 4 Fødeland 3 tegn
5 16 Produsent- og individnummer 12 - format 12.0
17 22 Ledig  
23 25 Ansvarlig klassifisør 3, format 3.0
26 26 Ledig 1 posisjon

Anmerkingskoder
Etter siste semikolon følger en anmerkingskode. Kan innta tre verdier

1.Verdi 0 (null) hvis det ikke er registert anmerkingskode 838 eller 839. Det skal legges ut ledende nuller i feltene hvis det ikke er brukt anmerkingskoder.

2. Dataene i Husdyrregisteret kan mangle. Hvis informasjon om kjønn og alder ikke foreligger i klassifiseringsøyeblikket, skal klassifisøren klassifisere slaktene etter gammelmetoden. I dette tilfellet skal det angis en anmerkingskode som sier at informasjon om alder og kjønn ikke forelå.

Tabell 6: Anmerkingskode ved ingen informasjon om alder og kjønn fra Husdyrregistret

KodeAnmerkingskode314Ingen data om alder og kjønn i Husdyrregisteret

3. Feil i informasjon i husdyrregisteret. Slaktedyret har fått oppgitt feil kjønn og/eller feil fødselsdato. Begge disse feilene kan opptre uavhengig av hverandre. Klassifisøren har i slike tilfelle plikt til å overstyre den feile informasjonen og kategorisere storfeslaktene i henhold til det gamle regelverket. I dette tilfellet skal det angis en anmerkingskode som sier at informasjon om kjønn og alder ikke er riktig.

Tabell 7: Anmerkingskode ved feil i data om alder eller kjønn i HR

Kode Anmerkingskode
313 Feil data om ALDER og/eller KJØNN i Husdyrregisteret

4. Beskrivelse av FTP file for GRIS:
FTP file for gris består av 4 deler adskilt med et semikolon.

Tabell 8: Grovbeskrivelse av FTP datafile for GRIS

Nr. Innhold Antall tegn
1 Data fra strekkode 1 i skrottlapp 26 tegn
2 Data fra strekkode 4 i skrottlapp 26 tegn
3 Datastreng fra GP7 100 tegn
4 Kjøttprosent, kalkulert i terminal 2 tegn
5 Anmerkingskoder fra terminal 3 tegn

Dokumentasjon av strekkode 1 for gris er vist i tabell 2. Strekkode 4 er spesifisert under:

Tabell 9: Strekkode nr. 4 for GRIS, PURKE og RÅNE:

Posisjon Strekkode 4 Antall tegn
Start Slutt
1 1 Tolkingskode=4 1 tegn
2 4 Fødeland 3 tegn
5 16 Produsent og individnummer 12 tegn, format 12.0
17 20 GP7 nummer 4 tegn, format 4.0
21 22 Ledig 2 tegn
23 25 Klassifisør nummer 3 tegn, format 3.0
26 26 Vektomregningsformel nr. 1 tegn

Datastreng fra GP7 instrumentet består av 100 tegn. Spesifikasjonen finnes i dokument 315.

Tabell 10: Eksempel på records i FTP file for gris

Rekord Rekord utseende
1 11030482191701406011440952;40470522108907805017000110;0200096300960104051001440740121007581210640...E0618.00260046004630135013810051.00301104010647425018;64;000
2 11030482481701706511440892;40470237111105965017000110;0200096400820080048600360558121006021210640...E0430.00460057006510160025320079*00471104010648385018;65:813
3 11030482481701706511440892;40470237111105965017000110;0200096400820080048600360558121006021210640...E0430.00460057006510160025320079*00471104010648385018;64:000
4 11030482191701406011440952;40470522108907805017000110;0200096300960104051001440740121007581210640...E0618.00260046004630135013810051.00301104010647425018;60;811

Anmerkingskoder: I henholdt til punkt 5.5.2 i dokument 301P så skal gris anmerkes i henhold til tabellen nedenfor ved ekstreme måleverdier:

Tabell 11: Anmerkingskode for slakt med ekstreme måleverdier

Kode Anmerkingskode
311 Slakt med ekstreme måleverdier fra GP7

For slakt som ikke lar seg måte med GP7, skal kjøttprosenten fastsettes etter skjønn, i henhold til punkt 5.5.3 i 301P skal følgende anmerkingskode automatisk gis dette slaktet:

Tabell 12: Anmerkingskode for slakt som ikke er mulig å måle

Kode Anmerkingskode
312 Slakt som ikke er mulig å måle med GP7

5. Filnavn

Meats
Filnavn: Filenavn begynner med:

Tabell 13: Prefix i navn på FTP filer

Nr. Navn For hvem
1 FTPEXP_Storfe_.... felles fil for storfe/småfe/hest
2 FTPEXP_Gris_... Gris

Mettler Toledo
Filenavn:

Tabell 14: Filnavn på FTP filer fra Mettler Toledo

Nr. Navn For hvem
1 Stat_XXX_YY_ZZZ.txt storfe, småfe, geit og hest
2 GPGris_XXX_ZZZ.txt gris

Tabell 15: Forklaring på prefix i navn på FTP filer

Nr. Navn Hva
1 XXX Slakterinummer, EFTA nummer
2 ZZZ Et løpenummer som øker med 1 for hver file.

Tabell 16: YY leddet i filnavn på filer fra Mettler Toledo

YY Navn
10 Gris
20 Storfe
40 Småfe
50 Geit
60 Hest

6. Forsendelse
Filene sendes daglig i forbindelse med slakting.

7. Endringer
Filene sendes daglig i forbindelse med slakting.

Tabell 17: Endringer i dokumentet fra forrige utgave

Nr. Hva?
1 Nye anmerkingskoder både for gris og storfe fra 4. januar 2016. Se anmerkingskoder punkt 3 og 4