021S KTERM, informasjonssystem

ID: 021S_KTERM
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 2. Desember 2015

1. Hensikt: Beskrive dataverktøyet KTERM, som blir brukt i forbindelse med mange aktiviteter i klassifiseringsarbeidet.

2. Omfang: Gjelder systemet KTERM, fra og med all innregistrering av data til og med utskriving av alle rapporter. Gjelder alle aktører som har ansvaret for å drifte og bruke KTERM.

3. Ansvar og myndighet: Seksjon klassifisering har det over-ordnede og det faglige ansvaret for systemet. Enhet Økonomi og utvikling i Animalia har det daglige ansvaret for at systemet er operativt og for systemets sikkerhet.

4. Beskrivelse: KTERM består av følgende moduler:

Tabell 1: Oversikt over de ulike MODULER i KTERM

Nr. Moduler
1 Kontroll
2 Avvik
3 Kalibrering
4 Kurs
5 Eksamen
6 Slakteri
7 Klassifisører
8 Admin

4.1 Kontroll av klassifiseringen
Brukes i forbindelse med kontroll av klassifiseringen ved slakteriene i Klassifiseringsordningen. Seksjon Klassifisering i Animalia sin største aktivitet. Slakteriene bruker modulen til å gjennomføre internkontroller for alle dyreslag og pussekontroller.

Tabell 2: Aktiviteter i modul KONTROLL

Nr. Aktivitet
1 Klassifiserings- og internkontroll storfe
2 Klassifiserings- og internkontroll småfe
3 Klassifiserings- og internkontroll gris
4 Pussekontroll storfe
5 Pussekontroll småfe
6 Pussekontroll gris

Datainnregistrering: Siden 2006 er alle klassifiseringskontroller innregistrert med håndterminal. Siden 2011 har vi brukt en håndterminal av merket Intermec, CN50.

Dataoverføring fra håndterminal til database skjer direkte via Telenor sitt GPRS kommunikasjonssystem, i praksis 3G kommunikasjon.

Mottaksprogram i Kterm: I Animalias database er det installert programmer som kan ta imot innkomne data, identifisere dem, lese dem inn i riktig databasetabell og bearbeider dem slik at Klassifiserings-konsulentene kan automatisk få utarbeidet alle obligatoriske rapporter i forbindelse med klassifiseringskontrollen. I tillegg til datafil sendes det inn en billedfil, med format PNG, som inneholder klassifiseringsansvarlig sin signatur på at kontrollen er gjennomført.

Tabell 3: Rapporter som genereres under modul KONTROLL

Nr. Rapporter Innhold
1 Kontrollskjema for storfe Informasjon om enkeltslakt under klassifiseringskontrollen
2 Kontrollskjema for gris Informasjon om enkeltslakt under klassifiseringskontrollen
3 Kontrollskjema for småfe Informasjon om enkeltslakt under klassifiseringskontrollen
4 Rapportskjema for storfe Oversikt over resultatene fra klassifiseringskontrollen
5 Rapportskjema for gris Oversikt over resultatene fra klassifiseringskontrollen
6 Rapportskjema for småfe Oversikt over resultatene fra klassifiseringskontrollen
7 Pussing av storfe Oversikt over bedømmelse av hvert enkelt slakt med noter
8 Pussing av småfe Oversikt over bedømmelse av hvert enkelt slakt med noter
9 Pussing av gris Oversikt over bedømmelse av hvert enkelt slakt med noter

a. Kontroll kalibrering
Animalia sitt system for å avsjekke forskjeller i gjennomføring av klassifiseringskontroller mellom klassifiseringskonsulentene. Modulen er integrert i kontroll modulen. Ved innregistrering på kontrollterminalen må en velge kontrolltype 10, kontrollkalibrering. Modulen kan brukes til kontrollkalibrering for alle dyreslag.

Alle utskrifter er identiske med utskriftene i modul 1, Kontroll.

b. Kalibrering av klassifisering, internkalibrering
Animalia sitt system for å avsjekke forskjeller i klassifiseringsnivå og bruk av klasser og fettgrupper, mellom klassifiseringskonsulentene Systemet er lagt opp både for manuell punching og for bruk av håndterminal innregistrering av data. Modulen kan brukes for dyreslagene storfe og småfe.

Modulen består av følgende elementer:

Nr Aktivitet
1 Registrering av internkalibrering
2 Fastsettelse av deltagere i internkalibreringen
3 Opprettelse av fasit for internkalibreringen
4 Konklusjon/ evaluering for internkaliberingen
5 Resultat mot fasit for hver enkelt deltager

c. Etterutdanningskurs
Animalia sitt system for innregistrering og resultatrapportering i forbindelse med etterutdanningskurs i klassifisering av slakt. Denne modulen kan brukes for kurs i klassifisering av storfe og småfe.

Systemet tar utgangspunkt i modul 3, internkalibrering. Arrangering av etterutdanningskurset tar utgangspunkt i en ferdig gjennomført internkalibrering. Hovedhensikten med dette er å fastsette en fasit for kurset.

I innregistreringsvinduet for etterutdanningskurs må følgende fastsettes:

Nr Aktivitet
1 Kursnavn
2 Hovedinstruktør
3 Angivelse av hvilken internkalibrering som ligger til grunn for etterutdanningskurset
4 Startdato
5 Sluttdato
6 Antall tester som kurset skal splittes opp i

Deretter må det opprettes en deltagerliste for kurset. Alle personene som skal delta under kurset må være registrert som bruker (person) i Kterm.

d. Eksamen i klassifisering
Animalia sitt system for innregistrering og resultatrapportering i forbindelse med eksamen i klassifisering av slakt. Denne modulen kan brukes for eksamen i klassifisering av storfe og småfe.

Systemet tar utgangspunkt i modul 4, Etterutdanningskurs. Ved innregistrering av personer som skal delta under eksamen må en kryssa av for at deltageren skal gå opp til eksamen.

e. Internkalibrering av klassifisering, slakteri
Et system hvor slakteriene kan bruke til å avsjekke forskjeller i klassifiseringsnivå og bruk av klasser og fettgrupper, mellom klassifisørene på anlegget. Systemet er lagt opp både for manuell punching og for bruk av håndterminal innregistrering av data. Modulen kan brukes for dyreslagene storfe og småfe.

Slakteriet er sertifisert til kun å se internkalibreringer på eget slakterianlegg.

5. Omstilling av håndterminalen fra Kurs til og fra Kontroll modus

Nr Hva
1 Gå til menyvalg 3, Oppsett
2 Velg deretter Factory Talk
3 Trykk på knappen OPPSETT under meny Factory Talk
4 Ved omstilling til KURS eller KONTROLL, så er det kun «Brukernavn» og «Passord» som skal endres.

Gjør følgende endringer Factory Talk, oppsett:

Menypunkter For Kontroll, endre til Ved Kurs, endre til
Brukernavn CETERM KURS
Passord CETERM KURS

Etter at brukernavn og passord er endret, gå ut av meny Factory Talk ved å trykke OK. Gå ut av meny OPPSETT ved å trykke OK. Gå til meny 2. Kommunikasjon. Trykk på knappen «Hent» for å hente inn alle hjelpefilene.

Når hjelpefilene er hentet, er terminalen klar for bruk.