Protokoller fra klassifiseringsutvalget

Her finner du alle protokoller og sakslister for Klassifiseringsutvalgets møter frem til dags dato.

 

Utvalgets medlemmer 2020:

Ole Nikolai Skulberg      Leder
Harald Furuseth  
Ove Drange  
Audun Stople  
Asgeir Svendsen  

 

Møter i klassifiseringsutvalget

Protokoll

Saksliste

22.11.16 22.11.16
25.05.16 25.05.16
04.12.15 04.12.15
20.11.15 20.11.15
07.10.15 07.10.15
27.02.15 27.02.15
26.11.14 26.11.14
08.05.14 08.05.14