Lengdemåling

Lengdemåling for storfe ble innført i Norge fra 7. Januar 2019. Vi er derfor formelt sett i en driftsfase og i andre driftsår.

Over en halv million slakt er nå lengdemålt frem til nå (per 20. april 2020). Vi oppdaterte likninger for beregning av klasse fra nyttår. Vi har nå to likninger, ei for hunn- og ei for hanndyr.

I første driftsår møtte vi en del motstand spesielt fra kjøttfemiljøet. Det ble klaget på at spesielt enkelte kjøttferaser kom dårlig ut med det nye systemet. Vi arbeider videre for å undersøke de nevnte klager og å øke forståelsen for at lengdemåling var et viktig og riktig steg videre i utviklingen av klassifiseringssystemet for storfe.