Aktuelt fra klassifisering

04.01.2023

Slakteproduksjonstallene for 2022 er på det nærmeste klare

Vi har fått inn stor sett alle tall per uke 51, dvs. per 23. Desember. Mangler nå kun slaktetallene fra romjula, 27. til 30. desember.

17.03.2022

I dag, 17. mars, er det 90 år siden vi fikk klassifisering av slakt i Norge

På torsdag den 17. mars er det nemlig 90 år siden det første vedtaket om klassifisering ble gjort i Norge. Organisasjonen som gjorde vedtaket den gangen het Norges Fleskesentral, første forløper for dagens Nortura. Torsdag 17. mars 1932 var det styremøte og en av vedtakssakene var nytt klassifiseringssystem for gris.

14.12.2021

Storfe for 2022: Ingen endringer i likningene for beregning av klasse

Klassifiseringsutvalget har i møte den 18. november vedtatt å beholde likningene som beregner klassene for storfeslakt uendret fra 2021 til 2022. Det er likningene som ble tatt i bruk fra uke 6, 8. februar 2021 som videreføres.

22.11.2021

Uttesting av lengdemåling av sau og lam

Klassifiseringsutvalget har vedtatt at Animalia kan starte med uttesting av lengdemåling av sau og lam, så fort dette er praktisk mulig på en akseptabel måte.

17.11.2021

Stabile resultater for lam i årets sesong

Vi har nådd uke 46 og slaktesesongen 2021 er i praksis over. Vi kan konkludere med at årets lammesesong har svært like gjennomsnittlige resultater som de to foregående sesongene.