Aktuelt fra klassifisering

14.12.2021

Storfe for 2022: Ingen endringer i likningene for beregning av klasse

Klassifiseringsutvalget har i møte den 18. november vedtatt å beholde likningene som beregner klassene for storfeslakt uendret fra 2021 til 2022. Det er likningene som ble tatt i bruk fra uke 6, 8. februar 2021 som videreføres.

22.11.2021

Uttesting av lengdemåling av sau og lam

Klassifiseringsutvalget har vedtatt at Animalia kan starte med uttesting av lengdemåling av sau og lam, så fort dette er praktisk mulig på en akseptabel måte.

17.11.2021

Stabile resultater for lam i årets sesong

Vi har nådd uke 46 og slaktesesongen 2021 er i praksis over. Vi kan konkludere med at årets lammesesong har svært like gjennomsnittlige resultater som de to foregående sesongene.

08.11.2021

Passert 1 million slakta sau

Det er ikke uvanlig at det skjer i uke 44 i kalenderåret, men det har skjedd igjen!

01.11.2021

Færre enn 10 tusen leverandører med ku til slakting

2021 blir trolig første år med færre enn 10 tusen storfeprodusenter som leverer KU til slakting. Per 31. Oktober var antall 9977, dvs. at det mangler 23 produsenter på 10 tusen.