1 million slaktegris, 200 tusen storfe, 100 tusen Unge okser og 500 tusen lam

Det er slaktestatus for Norge i disse dager. Antall gris er på høyde med fjoråret, men siden slaktevektene er høyere har vi 3 % høyere kvantum.

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

For storfe har vi slaktet omtrent samme antall dyr som i 2020. Også her har vi et økt kvantum siden slaktevektene er 5,6 kg høyere. Det gir en vektindeks på 102. For kategori Ung okse har vi også omtrent samme antall slakt som i fjor. Også her øker slaktevektene, med 5 kg, slik at også her har vi en kvantumsindeks på 101 sammenliknet med 2020.

For lam vil vi passere 500 tusen slakt nå tidlig i uke 39. Her ligger vi betydelig foran fjoråret når det gjelder tilførsler, kanskje så mye som 70 til 80 tusen slakt.

Vi har en kalenderforskyvning de to siste åra. Vi går nå inn i uke 39, mens samme uke i fjor var uke 40 i forhold til datoene i september. Året 2020 henger med andre ord noe etter på grunn av dette. Et annet alternativ er en reell framskyvning av sesongen. Det kan være flere grunner til dette, blant annet pris. En framskyving av slaktingen kan bety at sesongen vil slutte før, sammenliknet med de foregående åra. Det er avhengig av om tilførslene er de samme som før, rundt 1 million lam.