Aktuelt fra klassifisering

17.11.2021

Stabile resultater for lam i årets sesong

Vi har nådd uke 46 og slaktesesongen 2021 er i praksis over. Vi kan konkludere med at årets lammesesong har svært like gjennomsnittlige resultater som de to foregående sesongene.

08.11.2021

Passert 1 million slakta sau

Det er ikke uvanlig at det skjer i uke 44 i kalenderåret, men det har skjedd igjen!

01.11.2021

Færre enn 10 tusen leverandører med ku til slakting

2021 blir trolig første år med færre enn 10 tusen storfeprodusenter som leverer KU til slakting. Per 31. Oktober var antall 9977, dvs. at det mangler 23 produsenter på 10 tusen.

15.10.2021

Sammenligning av klasse satt ved klassifisering med lengdemåling og tradisjonell klassifisering av storfe

Animalia har på nytt sett på sammenhengen mellom klassefastsetting av storfe med bruk av lengdemåling og klassefastsetting ved tradisjonell klassifiseringspraksis – visuell bedømming av slaktene. Tall for 2021 er nå inkludert. Vi har også sammenstilt utbyttedata for ulike raser.

27.09.2021

1 million slaktegris, 200 tusen storfe, 100 tusen Unge okser og 500 tusen lam

Det er slaktestatus for Norge i disse dager. Antall gris er på høyde med fjoråret, men siden slaktevektene er høyere har vi 3 % høyere kvantum.