Aktuelt fra klassifisering

25.08.2021

Lammesesongen i gang

I forrige uke var første virkelige uke i lammesesongen med nærmere 20 tusen slakt. I inneværende uke vil antall minst doble seg. Som vanlig er det Rogaland som har de store tilførslene, men slakteriene i de andre landsdelene er også så smått i gang. 

09.08.2021

Endringer i regelverket for "Ung sau"

Klassifiseringsutvalget har vedtatt at fra kommende sesong flyttes datogrensen for sau fra 1. november til 1. januar.

25.05.2021

Oppdagering av likninger for beregning av kjøttprosent for slaktegris

Oppdateringene vil skje fra mandag 5. juli, dvs. uke 27. 

10.05.2021

Middelvekta for kyr over 4 år har passert 300 kg

Denne gruppe utgjør ca. 53 % av alle kyr og 19 % av alle storfe som er slaktet hittil i år. På 25 år har slaktevekta for eldre kyr økt med 55 kg til 304 kg.