Aktuelt fra klassifisering

17.02.2021

Revisjon av klassifisering med lengdemåling for storfe

Animalia har gjennomført den årlige revisjonen av klassifiseringen av storfe for å sikre at slaktene blir riktig bedømt og får riktig klasse.

14.05.2020

Autofom er godkjent som klassifiseringsinstrument for gris i Norge

Fra 14. mai kan norske slakterier klassifisere griseslakt med Autofom. Autofom er nå likestilt med GP7 når det gjelder å fastsette kjøttprosent på norske slakt.

10.02.2020

Hva har skjedd med storfeklassifiseringen i 2020?

Gjennomsnittlig klasse for storfe har gått opp med 0,18 klasser i 2020. Det betyr at i gjennomsnitt har 18 av 100 storfe «fått» en klasse høyere resultat i 2020 contra 2019.

06.01.2020

Justeringer i klassifiseringssystemet for storfe

Fra mandag 6. januar 2020, oppdateres regelverket for klassifisering av storfe. Målet er å gi hvert slakt så riktig klasse som mulig, ut fra prinsippene i EUROP-systemet.