Aktuelt fra klassifisering

19.09.2018

God lammekvalitet

Årets lammesesong nærmer seg halvt gjennomført. Per tirsdag 18. september var det registrert inn nærmere 400 000 lam hittil i år, nær 40 % av alle lam som skal slaktes.

12.09.2018

Uttesting av Meatcrafter, nytt system for å klassifisere sau/lam

Onsdag 12. september startet vi arbeidet med å koble sammen instrumentene i det som vi håper skal bli et nytt klassifiseringssystem for sau og lam.

06.09.2018

11 slakterier har nå innført lengdemåling av storfe

6. september startet Nortura Malvik opp med lengdemåling. De er det 11 slakteriet i Norge med «laserstyrt» lengdemåling.