Aktuelt fra klassifisering

06.01.2020

Justeringer i klassifiseringssystemet for storfe

Fra mandag 6. januar 2020, oppdateres regelverket for klassifisering av storfe. Målet er å gi hvert slakt så riktig klasse som mulig, ut fra prinsippene i EUROP-systemet.

28.10.2019

En kvalitativt god lammesesong

Lammesesongen 2019 er på hell. Vi passerer 900 000 slakta lam i begynnelsen av uke 44.

09.10.2019

Nedgang i storfe slakting

Hittil i år er det slaktet nærmere 18 tusen færre storfe enn i samme tid i fjor. Reduksjon i produksjonen er på 4,2 millioner kg, til tross for 4 kg høyere slaktevekter.

28.08.2019

Høyere middel klasse for Ung okse

Per 26. august er middel klasse for Ung okse høyere enn i 2018. Samtidig har middel klasse aldri vært høyere på dette tidspunktet i året.