Aktuelt fra klassifisering

25.06.2019

Justering av beregning for kjøttprosent hos slaktegris

Fra mandag 1. juli gjør vi endringer i beregning av kjøttprosent hos slaktegris, inklusive VAK gris. Dette gjøres hvert femte år slik at vi er sikre på at klassifiseringen av gris er rett.

06.05.2019

Charolais okse med 64,0 i K-faktor

En Ung okse av rasen Charolais, slakta den 2. mai, satte ny rekord når det gjelder K-faktor. Den forrige rekorden var på 61,7 mg/ml.

30.04.2019

Høyere klasser for storfeslakt

I uke 17 steg kvaliteten på storfeslaktene merkbart, og da spesielt på ungdyrene. Middel klasse for alle storfe steg over 5,0 i gjennomsnitt til 5,22. I uke 16 var middelet 4,94, som er det nest høyeste klassegjennomsnittet i 2019.

01.04.2019

Lite saueslakting

Jeg våger meg med den påstand at det ikke har vært slaktet så få sauer fra til og med uke 13 i noe år. Vi har tall tilbake til 1996.

18.03.2019

Klar økning i middel kjøttprosent

For andre år på rad registrerer vi en økning i middel kjøttprosent for slaktegris.