Aktuelt fra klassifisering

07.06.2017

Ukemiddel for kjøttprosent under 60 i uke 22

For tredje gang i år endte ukemiddelet for kjøttprosent opp i underkant av 60 %. Det er relativt lenge siden forrige gang, det var i uke 5.

24.05.2017

Furuseth slakteri i førersete på informasjonsflyt i slakteriet

Fra og med mandag ble/blir alle slaktene på Furuseth transportert i slakteriet på RFID merkede slaktekroker og hvor RFID merkene brukes aktivt for å identifisere slaktene. De er det eneste slakteriet i landet med slike kroker.

23.03.2017

Nå stiger kjøttprosenten igjen

Etter flere år med nedgang i slaktenes kjøttprosent opplever vi nå et trendbrudd, stigende kjøttprosent. Bunnpunktet ble nådd i uke 12, siste uka i mars, med 59,87 % i middel for uka. I uke 20 kom første resultatet som viste oppgangen. Middeltallet for denne uka ble 60,19 %

23.03.2017

Norsk storfe har aldri vært fetere

De første tallene fra klassifiseringen i 2017 viser en stor økning i fethetsgraden på storfe. 67 % av alle storfe får pristrekk på grunn av overfethet.