Årsstatistikken for 2018 er klar

Rekordslakting av gris i 2018, for første gang over 1,6 millioner slaktegriser. Slaktevektene har gått ned 1,8 kg til 79,3 kg. Det har aldri vært  mer svinekjøtt i det norske markedet enn i 2018, over 138 millioner kg.

Kun i årene 1999 og 2000 har det vært mer storfekjøtt i markedet enn i 2018. Dette var år med mye markedsregulering. I 2018 er totalkvantumet 89,5 millioner kg. Dette skjer fordi antall slakt har økt med over 22 tusen. Middelvektene har samtidig gått ned med 7 kg til 279 kg. Utbudet av storfekjøtt er 5 % høyere enn i 2017. Kategorimessig har vi i 2018 hatt en vridning mot økning i produksjon av Kalv, Ung okse og Kvige.

Etter flere år med oppgang sank produksjon av sau og lam i 2018 med ca. 1 % til 26,9 millioner kg. Vi registrerer uendrede slaktevekter og en reduksjon på nærmere 21 tusen slakt. Markedsmessig vil det foregå ytterligere tiltak mot markedsbalanse. 2018 var et godt år for lammeproduksjonen i Norge. Det varme været bidro til høye slaktevekter for lam, opp 0,6 kg til 18,4 kg.