Autofom er godkjent som klassifiseringsinstrument for gris i Norge

Fra 14. mai kan norske slakterier klassifisere griseslakt med Autofom. Autofom er nå likestilt med GP7 når det gjelder å fastsette kjøttprosent på norske slakt.

Bilde viser et griseslakt som klassifiseres ved hjelp av Autofom

Autofom er laget som en bøyle som inneholder 16 ultralyd «hoder» (transducere). Griseslaktet dras over denne bøylen med ryggen vendt mot disse hodene. Fra disse hodene sendes det ut ultralyd, og ut fra data fra disse målingene, beregnes spekktykkelser og tykkelser på den lange ryggmuskelen til slaktene. Ved hjelp av disse målingene bestemmes slaktets kjøttprosent med stor sikkerhet.

Midlertidig likning

Inntil vi har gjennomført et disseksjonsforsøk hvor alle slaktene er målt med GP7 og Autofom, bruker det en midlertidig likning for beregning av kjøttprosent ut fra Autofom- og GP7 data.

Disseksjon

Ved utgangen av uke 20 vil 98 av 200 slakt være ferdig dissekert. Vi har i utgangspunktet mål om å ta i bruk nye likninger for begge instrumentene fra og med 1. juli 2021.

Fatland Oslo har nå hatt Autofom installert siden oktober 2019. Alle forsøk med Autofom har vært gjennomført hos de. Til nå har alle slakt vært klassifisert både med GP7 instrumentet og med Autofom. I nærmeste framtid vil Autofom være hovedinstrument. Det betyr at GP7 kun vil være reserveinstrument for Autofom hvis det blir nødvendig.