Charolais okse med 64,0 i K-faktor

En Ung okse av rasen Charolais, slakta den 2. mai, satte ny rekord når det gjelder K-faktor. Den forrige rekorden var på 61,7 mg/ml.

K-faktor er forholdstallet mellom vekt og lengde, og er et uttrykk for den gjennomsnittlige vevstettheten, les kjøtt, for slaktet. Måleenheten for K-faktor er milligram per milliliter.

Det billedlige uttrykket for K-faktor er å «dele» opp slaktet i terninger hvor alle sidene er 1 cm. Da er volumet av terningen 1 milliliter. K-faktor uttrykker den gjennomsnittlige vekten av disse terningene.

Siden middel K-faktor for storfe hittil i år er 31,7 mg, så har denne Unge okse dobbelt så høy vevstetthet som gjennomsnittslaktet. Det viser hvor stor variasjon det er mellom storfeslakt. De «dårligste» slaktene har en K-faktor på under 20 mg/ml.