En kvalitativt god lammesesong

Lammesesongen 2019 er på hell. Vi passerer 900 000 slakta lam i begynnelsen av uke 44.

På samme tid i fjor var det slakta over 957 tusen lam, slik at vi ligger i øyeblikket over 50 tusen færre slakt. Det er vel ingen ting som tyder på at vi nå opp til fjorårets 1,134 millioner slakt.

Vektmessig ser det ut til at vi kommer til å ende litt høyere enn i 2018, mellom 18,5 og 18,6 kg. Det er et bra resultat. I de 20 siste årene har vi kun 3 ganger hatt høyere middelvekt enn 18,5 kg. 2019 har vært et godt beiteår i alle landets regioner. Vestlandet har en klar økning med 0,57 kg til 19,02 kg. Østlandet og Nord Norge har også en marginal økning til henholdsvis 19,44 og 19,12 kg. I Midt-Norge har det vært en liten nedgang til 17,98 kg. Midt-Norge har klart lavere vekter enn de andre regionene.

Middel klasse kommer til å ende på omtrent samme nivå som i 2018, omtrent 7,8 i middel klasse, dvs. litt under middel R (8,0) i klasse. Middel klasse er høyest i Nord Norge og på Østlandet med 8,18 og 8,17, litt lavere på Vestlandet, 7,90 og lavest i Midt-Norge med 7,58.

Klasse R er den største klassen, tett fulgt av R+. Dette er også de klassene som har hatt størst vekst de siste årene.

Klasse U og E har ikke spesiell høy forekomst. Det er en klar tendens til at andelsprosentene er avtakende, at de var på topp i 2013. Vi har ingen god forklaring på hvorfor dette skjer.

Den gjennomsnittlige fethetsgraden på slaktene er litt lavere enn i fjor. Middel nivået er 5,90, dvs. litt lavere enn fettgruppe 2+ i middel. Andelen av overfete lam er nede på 3,2 %, 0,5 % enheter lavere enn i fjor.