Furuseth slakteri i førersete på informasjonsflyt i slakteriet

Fra og med mandag ble/blir alle slaktene på Furuseth transportert i slakteriet på RFID merkede slaktekroker og hvor RFID merkene brukes aktivt for å identifisere slaktene. De er det eneste slakteriet i landet med slike kroker.

Linja for Storfe, småfe og purker har allerede gått i flere uker med dette systemet. Nyheten for denne linja var også at veterinærene fikk egne terminaler for å registrere inn sine anmerkingskoder. Linja for griselinja ble startet opp på mandag med det nye informasjonsflytsystemet.

Nyheten her, i tillegg til veterinærterminalene, var at slakteriet tok i bruk en såkalt «killerterminal» rett etter skålding (opphenging på slaktelinja). Dette er den første killerterminalen på gris i landet. Her registreres produsentens nummer. Fordelen med denne terminalen er at alle videre registreringer på slaktelinja kobles til krokens RFID nummer. Dette reduserer sannsynligheten for registrerte data blir registrert på feil individ/ produsent.