God lammekvalitet

Årets lammesesong nærmer seg halvt gjennomført. Per tirsdag 18. september var det registrert inn nærmere 400 000 lam hittil i år, nær 40 % av alle lam som skal slaktes.

De nær 300 000 avregnede slaktene veier 19,23 kg i gjennomsnitt, hvilket er et normalt tall sett over de 15 siste årene. 2004 var første gang at middelvekta på dette tidspunkt i sesongen var over 19 kg. Siden er det kun i 2017 at middelvekta har vært under 19 kg. Årets sesong føyer seg pent inn blant de beste årene, historisk sett. 2015 var rekordåret med 19,89 kg på dette punktet i sesongen.

Vi har en noe dårligere klassemessig utvikling. Med høyere vekter enn i fjor skulle en forvente høyere klasse. Vi er på samme nivå som i fjor, 8,12 – litt over klasse R i gjennomsnitt, til tross for vektoppgangen og at slaktene er marginalt fetere enn i fjor. Det er derfor vanskelig å forklare hvorfor dette skjer.

Vi har en oppgang på 0,09 fettgrupper. 0,4 % flere slakt får pristrekk på grunn av overfethet, 3,6 % av slaktene.

Så får vi håpe på et godt salg av lammeslaktene.