Høyere klasser for storfeslakt

I uke 17 steg kvaliteten på storfeslaktene merkbart, og da spesielt på ungdyrene. Middel klasse for alle storfe steg over 5,0 i gjennomsnitt til 5,22. I uke 16 var middelet 4,94, som er det nest høyeste klassegjennomsnittet i 2019.

Forbedringen kom fordi middellengden på slaktene gikk ned med 3 cm. Det gjorde at K-faktor steg til over 33 for første gang i år.

Middel klasse for Ung okse i uke 17 var 6,0, dvs. O+ i gjennomsnitt. Middeltallene for uke 15 og 16, 5,72 er de nest høyeste i 2019. 3 av de siste 4 ukene har vi ukegjennomsnitt som er høyere enn i 2018.

5 slakterier har nå lengdemålt slakt i mer enn et år, Nortura Rudshøgda, Furuseth, Fatland Jæren og Ølen og Nortura Egersund. Klasse ut fra lengdemåling var veiledende inntil det ble obligatorisk fra den 7. januar 2019.