Høyere middel klasse for Ung okse

Per 26. august er middel klasse for Ung okse høyere enn i 2018. Samtidig har middel klasse aldri vært høyere på dette tidspunktet i året.

Middel klasse er 5.98, dvs. nær midtpunktet i klasse O+. I de siste 4 månedene har middel klasse vært høyere i 2019.

Middel vekt er høy, 317 kg, men den var høyere i 2017. Slaktene har aldri vært fetere, 6.89 (nesten 3-), i særdeleshet det høyeste fethetsnivået vi har hatt. Dyra har aldri vært fôra hardere, slaktevekt-tilveksten er for første gang over 600 gram per dag. Når fethetsgraden øker kan det være et tegn på overfôring. Slaktedyrene er 9 dager yngre ved slakting.