Hva har skjedd med storfeklassifiseringen i 2020?

Gjennomsnittlig klasse for storfe har gått opp med 0,18 klasser i 2020. Det betyr at i gjennomsnitt har 18 av 100 storfe «fått» en klasse høyere resultat i 2020 contra 2019.

Kastrater har hatt desidert størst økning, 0,92 klasser. Ung okse, Kviger, Ung ku og Okser har også klar framgang i det nye året. Ung okse har pluss 0,16 klasser, Kviger med 0,12, Ung ku med 0,22 og Okser med 0,23 klasser i gjennomsnitt.

Det er økning for alle klasser fra og med klasse O. O+ har den klart største økningen med 2,3 % enheter. Alle R klassene øker med til sammen 1,7 % enheter og U klassene med 0,32 % enheter.

Må presisere at % hunndyr har gått ned 1,6 % enheter, det har betydning i denne sammenhengen. Middelvekta har gått opp 7 kg til 290 kg. Fethetsgraden på slaktene er nær rekordhøy. 7,25 i middel fettgruppe, altså noe over fettgruppe 3- i snitt.