Lammesesongen i gang

I forrige uke var første virkelige uke i lammesesongen med nærmere 20 tusen slakt. I inneværende uke vil antall minst doble seg. Som vanlig er det Rogaland som har de store tilførslene, men slakteriene i de andre landsdelene er også så smått i gang. 

Fotograf : Animalia/ Grethe Ringdal

Animalia arrangerer kurs for småfeklassifisører. Det første kurset ble holdt på Forus i Stavanger før ferien. Fra og med uke 33 arrangeres det kurs ved de andre slakteriene. På grunn av korona vil det også i år bli avholdt kurs på hvert slakteri. Lammene vil bli i hovedsak bli slaktet på 25 slakterier rundt i landet.

Lammene i august er jo normalt av god kvalitet, med slaktevekter over 20 kg. Slik er det også i år. Middel klasse holder seg i klasse R. Ser av figuren under at middel klasse er 8,2. Når vi er midt i R klassen så er tallet 8,0, slik at i øyeblikket er gjennomsnittet bedre enn middel R. Middel R+ er 9,0, men mange lam får i øyeblikket både R+ og U-.

lam slakt.png