Lite saueslakting

Jeg våger meg med den påstand at det ikke har vært slaktet så få sauer fra til og med uke 13 i noe år. Vi har tall tilbake til 1996.

Dette har i stor grad sammenheng tilskuddsutbetalinger, telledatoer, og i tillegg var 2018 et kvalitativt svært bra år for sauenæringa. Nedgang i slakting i 2019 kan også ha sammenheng med at mange produsenter har tilpasset sitt antall sau for å oppnå en bedre markedsbalanse i inneværende år.

I inneværende år er det slaktet litt over 50 tusen dyr. I fjor på samme tidspunkt var dette tallet over 70 tusen. I perioden 1996 – 1998 hadde vi de tre årene som ligger nærmest 2019, med over 60 tusen slakt. I rekordårene 2012 og 2017 var antall slakt passert 120 tusen per uke 13.