Nå stiger kjøttprosenten igjen

Etter flere år med nedgang i slaktenes kjøttprosent opplever vi nå et trendbrudd, stigende kjøttprosent. Bunnpunktet ble nådd i uke 12, siste uka i mars, med 59,87 % i middel for uka. I uke 20 kom første resultatet som viste oppgangen. Middeltallet for denne uka ble 60,19 %

de påfølgende ukene har denne trenden befestet seg. Spekklagene har blitt tynnere.ca. 0,2 millimeter. Det kan høres lite ut, men kjøttprosenten endrer seg med ca. 0,1 % poeng for hver tiendedels millimeter endring i fettmålene.

På årsbasis betyr denne endringen 270 tusen kg kjøtt i steden for samme mengde fett. Samtidig blir muskelmålet noe mindre, noen få tiendels millimeter. Det siste bidrar til en negativ utvikling.

Nedgangen i spekklagene har langt større betydning for kjøttprosenten enn en liten nedgang i muskelmålet. Viktigste årsak til oppgangen er reduksjonen i slaktevekta, 2-3 kg ned i forhold til de første ukene i 2016.