Nedgang i storfe slakting

Hittil i år er det slaktet nærmere 18 tusen færre storfe enn i samme tid i fjor. Reduksjon i produksjonen er på 4,2 millioner kg, til tross for 4 kg høyere slaktevekter.

Det er nedgang i produksjonen av alle storfekategoriene. Nedgangen er minst for Ku og Ung ku, med noe over 1 tusen 200 slakt. Størst nedgang har vi for Ung okse med over 11 tusen slakt. Også for Ung okse er det en vektoppgang på over 5 kg, som kompenserer noe kvantumsmessig.

Forskjellen i tilførsel mellom de to åra fikk vi i april og nå i perioden juli til september. Både juli og august er det en reduksjon på 4000 slakt per måned. Slaktedyrene i 2018 fikk 12 dager kortere leveperiode. Hittil i år har vi ytterligere en forkortning med 6 levedager til 525 dager for Ung okse.