Hva leter du etter?

Oppsummering av klassifisering per uke 40


Publisert: 08 okt, 2018 Oppdatert: 08 okt, 2018

Storfe:

Fortsatt stor storfeslakting, som i uke 40 domineres av ku slakting på grunn av telledatoen den 1. oktober. For hele året er det kategoriene Ung okse og Kvige som har en oppgang. Dette kan være ettervirkninger etter den varme sommeren.

For Ung okse fikk vi nå et dropp i middelvekt i uke 40, fra 300 i forrige uke til 275 kg. Det er ikke unormalt med et fall i denne perioden, rundt oppstart av ny foringssesong. Vektnedgangen medfører både nedgang i klasse og fethetsgrad.

Per 2. oktober var over 86 tusen storfe lengdemålt. Det utgjør 38 % av alle storfe slakta hittil i år. I september var denne prosenten 63 %. Lengdemåling foregår nå ved 11 slakterier. I tillegg leieslakter Prima hos Nortura Egersund. Foreløpig fasit i systemet er laget ut fra registreringer ved Nortura Rudshøgda. Inntil videre kan slakteriene sette den klassen de ønsker ut fra de gitt retningslinjene. Slakterienes klasse ligger 0,1 klasse under forslaget fra lengdesystemet. Tilsvarende tall for fettgruppe er 0,17 fettgrupper lavere. I forhold til EU sitt direktiv for klassifiseringsmaskiner skårer lengde- målingssystemet 795 av 1000 poeng for klasse og 648 for fettgruppe. EU sine krav er 600 poeng.

Sau:

Det er nå slakta og innrapportert over 720 tusen dyr. Det betyr i praksis at 80 % av slaktesesongen er unnagjort. Vi har fått innrapportert data om 612 tusen lam. For fjerde gang er det slaktet mer enn 600 tusen lam innen uke 40.

Middel slaktevekt for lam er i øyeblikket 19,2 kg hvilket er 0,6 kg høyere enn på samme tid i fjor. Vi har en liten oppgang i middel klasse, 0,06 klasser til 8,08, omtrent middel R i gjennomsnitt. Vi har en litt større oppgang i middel fettgruppe, 0,19 fettgrupper til 5,96 – det vil si nesten 2+ i gjennomsnitt. Klasse R er også den største klassen, over 28 % av lammene får R. Klasse R+ er omtrent like stor. Deretter følger R- med over 14%. Over 67 % av lammene havner i fettgruppe 2, 2+ eller 3-.

Historisk sett er dette det 10’ende året hvor middelvekta er over 19 kg på dette tidspunkt i sesongen. 2015 hadde de høyeste vektene med nær 20,1 kg, slik at tallene fra årets sesong er vel noe preget av situasjonen med overproduksjon.

Gris:

Vi har ny rekord i antall slakta griser, en økning på over 30 tusen slakt til 1,225 millioner slakt. Det utgjør 3 % økning i forhold til fjoråret. Vektnedgangen på 1,8 kg til 79,4 kg gjør at tonnasjen ikke øker. Samtidig har vi en svak oppgang i middel kjøttprosent, med 0,11 %enheter til 60,16%. Kan nå se ut til at dette er en reell oppgang, som med unntak av juni har vart siden mars.

Vak-grisene utgjør 1,6 % av alle slaktegriser. Det er en nedgang på 0,7 % enheter siden i fjor og 1,7 %enheter siden toppåret for denne produksjonen i 2016. Antall leverandører av VAKgris har gått ned fra 187 til 155. Gjennomsnittlig leveranse hittil i år per produsent har gått ned fra 200 til 125 slakt.