Hva leter du etter?

Oppsummering av klassifisering per uke 41


Publisert: 19 okt, 2018 Oppdatert: 19 okt, 2018

Storfe

Per uke 41 er det slakta og innrapportert 12 tusen flere storfe enn i fjor. Det er slakta over 16 tusen flere Ung okse, Kalv og Kvige. Noe redusert kuslakting gjør at totaltallet blir lavere. Etter telledatoen 1. Oktober har det blitt slakta mye kuer, 65 % av slaktedyra har vært hunndyr. 

For Ung okse fikk vi nå et dropp i middelvekt i uke 40, fra 300 i uke 39 til 283 kg. Det er ikke unormalt med et fall i denne perioden, rundt oppstart av ny foringssesong. Vektnedgangen medfører både nedgang i klasse og fethetsgrad. 36% av slaktene er registert som kjøttfe, det er et høyt tall. 

Sau

Det er nå slakta og innrapportert over 820 tusen dyr. Det betyr i praksis at nær 90 % av slaktesesongen er unnagjort. Vi har fått innrapportert data om 705 tusen lam.  

Middel slaktevekt for lam er i øyeblikket 19,2 kg hvilket er 0,7 kg høyere enn på samme tid i fjor. Vi har en liten oppgang i middel klasse, 0,08 klasser til 8,04, omtrent middel R i gjennomsnitt. Vi har en litt større oppgang i middel fettgruppe, 0,21 fettgrupper til 5,98 – det vil si nesten 2+ i gjennomsnitt. Klasse R er også den største klassen, over 28 % av lammene får R. Klasse R+ er omtrent like stor. Deretter følger R- med over 14%. Over 67 % av lammene havner i fettgruppe 2, 2+ eller 3-.  

Historisk sett er dette det 10’ende året hvor middelvekta er over 19 kg på dette tidspunkt i sesongen. 2015 hadde de høyeste vektene med 19,9 kg. I 2015 endte vi på 19,2 kg. I år ender vi trolig på ca. 18,4 kg. Vi har noen klager på klasse resultatene. Hvis vi deler slaktevekt med oppnådd klasse, ligger vi i øyeblikket på 2,38 kg/klasse. Dette tallet er litt høyere enn i fjor. Årets tall er nær middeltallet for 2016. Vi har subjektiv klassefastsettelse. Det fører til at klassifiseringen sklir litt. Uten faste systemer så vil det skje. 

Gris

Vi har ny rekord i antall slakta griser, en økning på over 34 tusen slakt til 1,257 millioner slakt. Det utgjør 3 % økning i forhold til fjoråret. Vektnedgangen på 1,8 kg til 79,4 kg gjør at tonnasjen ikke øker mer enn 1 %. Samtidig har vi en svak oppgang i middel kjøttprosent, med 0,11 %enheter til 60,16%. Kan nå se ut til at dette er en reell oppgang, som med unntak av juni har vart siden mars. 

Vak grisene utgjør 1,6 % av alle slaktegriser. Det er en nedgang på 0,7 % enheter siden i fjor og 1,7 %enheter siden toppåret for denne produksjonen i 2016. Antall leverandører av VAKgris har gått ned fra 173 til 158. Gjennomsnittlig leveranse hittil i år per produsent har gått ned fra 162 til 129 slakt. Leveransestørrelsen har endret seg mest.