Passert 1 million slakta sau

Det er ikke uvanlig at det skjer i uke 44 i kalenderåret, men det har skjedd igjen!

Fotograf : Animalia

Vi har 4 år som ligger vesentlig høyere i leveranser, nemlig 2005, 2016, 2017 og 2018. Noen av disse årene har ikke bare vært hyggelige for sauenæringen.
87 % av slaktene er lam, 8 % er voksen sau og 4 % er ung sau.

13 160 produsenter har levert sau til slakt, det er 191 færre enn i samme uke i fjor. Middelvekta for lam er svært lik hva den har vært de tre siste årene, nemlig 18,9 kg i øyeblikket