Slakteproduksjonstallene for 2022 er på det nærmeste klare

Vi har fått inn stor sett alle tall per uke 51, dvs. per 23. Desember. Mangler nå kun slaktetallene fra romjula, 27. til 30. desember.

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Det er slakta over 15 tusen flere storfe enn i 2021. I løpet av de siste årene er det kun i «tørkeåret» 2018 hvor det ble slakta flere dyr. Før det må vi tilbake til 2008 for å finne flere slakta storfe. Den gangen var antall levende storfe betydelig høyere. Slaktemarkedet endret seg etter telledatoen for husdyrproduksjon den 1. Oktober. Årsaken til dette er knytta til at markedsregulator for melk, Tine, må ha ned totalproduksjonen av melk. Størrelsen på mjølkemarkedet er av avgjørende betydning for slaktemarkedet. Over tid nå har bøndenes mjølkekvoter blitt nedjustert, sist nå til forholdstall 0,94 (1 er basiskvote). I 2021 var dette kvotetallet oppe på 1,07. 

Melke forbruket har gått ned, dermed må antall kyr ned. I høst har vi sett ei stor utslakting av hunndyr. Når det gjelder slakting av kviger, så må vi tilbake til år 2000 for å finne ei større utslakting. Den gang var det også stor ubalanse i markedet, og nedslakting var nødvendig. Utslaktingen er nå så stor at antall nyfødte kalver i 2023 vil være klart lavere enn i 2022.

For sau og lam registrerer vi en total nedgang på i alt 35 tusen færre slakt sammenliknet med 2021. Antall slakt er i øyeblikket noe over 1,161 millioner. Vi må tilbake til 2012 for å finne lavere antall slakt (1,125 mill. slakt). Den gang var det overskudd av sau og lammekjøtt i markedet. Slik vi oppfatter det er markedet i rimelig god balanse nå i 2022. Totalproduksjonen i 2022 ser ut til å bli ca. 1 million kg lavere enn i 2021.

Det er hittil i år produsert ca. 40 tusen færre slaktegriser enn i fjor. Foreløpig har vi registrert inn 1,459 millioner slaktegriser. Totalproduksjonen ser ut til å gå ned med nær 2,2 millioner kg (2200 tonn). Markedet for gris var i ubalanse i perioden fra 2017 til 2019. Markedet «snudde» til positive salgstall i løpet av 2019. 2020 og 2021 var svært gode år for produksjon av svinekjøtt.

De siste 6 årene har det årlig vært slaktet over 26 tusen geiter her i landet, hvilket er de høyeste slaktetallene som er registrert for dyreslaget. Dette sammenfaller med en klar økning i slaktingen av kje. Totalt disse seks årene har det blitt slaktet mer enn 17 tusen kje, hvilket viser at over 65 % av slakteproduksjonen består av kje.