Slakting i første kvartal 2020

Gris

Nedgang i slaktingen er på 7 %, eller nær 37 tusen griser. Slaktevektene har gått litt opp, slik at volumnedgangen er på 6 %, eller ca. 0,5 millioner kilo. Kjøttprosenten har gått opp 0,56 %enheter. Mye av denne oppgangen skyldes justering av kjøttprosentnivået fra juli i 2019.

Storfe

Det er stor nedgang i slaktingen av storfe, nær 14 % når det gjelder antall. Gjennomsnittlig vektoppgang er på 7 kg for alle storfe. Alle slaktkategorier har vektoppgang, størst for Ung okse, med 6 kg. Kyr har en gjennomsnittlig vektoppgang på noe over 2 kg. Når vektoppgangen er større for alle storfe skyldes det at det er en økning i slaktinga av hanndyr.

Middel klasse har gått ned med 0,19 klasser. Det skyldes i hovedsak at NRF andelen av dyre-materialet har økt med 9 % enheter til 79 %. Dette gjør at K-faktor, forholdet mellom vekt og lengde, går ned og at middel lengde for slaktene har gått opp med 2 centimeter.

Fethetsgraden stiger svakt til nytt rekordnivå. 67 % av alle storfe får pristrekk på grunn av overfethet.

Sau

Det er slakta ca. 62 tusen sau og lam. Slaktingen er på samme nivå som i fjor. Slaktinga er halvert i forhold til de årene hvor det er slakta mest. Over 50 % av slaktinga har skjedd i mars, før påske.