Storfe: vi registrerer negativ klasseutvikling inn i 2023

Det er registrert inn ca. 3 000  færre storfe hittil i år. Vi passerte 100 000 slakt i uke 19.

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Gjennomsnittlig KLASSE for slaktene er noe dårligere enn i 2022. 7 av 100 slakt oppnår i gjennomsnitt ei klasse lavere resultat enn i 2022. Det kan vi si ut fra at K-faktor, forholdet mellom vekt og klasse, har gått ned. Dette gjelder for alle slaktkategoriene. Nedgangen er minst for eldre kyr og størst for kalv og eldre okser.

Denne nedgangen skyldes i all hovedsak lavere slaktevekter. Vektnedgangen er på 5 kg til 288 kg. Vi noterer en liten nedgang i kroppslengde, hvilket i seg sjøl er positivt for klasseresultatet.

Faktorer som kan påvirke klasseresultatet for alle storfe er andelsprosenten for hunndyr, men den er tilnærmet uendret. Kjøttfeandelen har økt med en prosentenhet. Fethetsgraden på slaktene har gått litt ned. Dette er faktorer som hver for seg kan gi forskjellig utvikling i klasseresultatet.