Ukemiddel for kjøttprosent under 60 i uke 22

For tredje gang i år endte ukemiddelet for kjøttprosent opp i underkant av 60 %. Det er relativt lenge siden forrige gang, det var i uke 5.

En periode så det ut til at pilene pekte oppover, men nå i uke 22, 29. mai til 2 juni, så har 4 av 5 slaktedager mindre enn 60 i middeltall. 

Spesielt må mandag i forrige var kjøttprosenten lav, 59,67 %. Underlaget viser at det er spesielt fettlagene som blir tykkere. Begge fettmålene hadde sine høyeste måleverdier til nå i år, Fettmål 1 med 12,2 millimeter og Fettmål 2 med 14,2. Slaktevektene var marginalt høyere med 81,9 kg. 

Av rasegruppene har en- og torase grisene høyest kjøttprosent, som vanlig, med 60,83 % i gjennomsnitt. Av trerasegrisene gjør Hampshire det bra, med ca. 60,6 % i gjennomsnitt.  

Sist uke har vi hatt enkeltbesetninger som har Noroc griser som har over 62 i middel kjøttprosent. Når andre produsenter leverer ei større gruppe med slaktegris helt nede på 55 i kjøtt%, så viser dette hvilken variasjon vi har i miljøet for slaktegrisene – det vil si, variasjon i for og forinnhold 

Det er stor forskjell i hva slaktegrisene spiser, fra for som inneholder tilnærmet bare karbohydrater og fett til nærmest perfekt komponerte forblandinger. Forkostnadene varierer mye og bidrar i stor grad til denne variasjonen i kjøttprosenten som vi ser. Spørsmålet må bli – hva slags gris ønsker industrien å prosessere, fete, magre eller begge deler?