Uttesting av lengdemåling av sau og lam

Klassifiseringsutvalget har vedtatt at Animalia kan starte med uttesting av lengdemåling av sau og lam, så fort dette er praktisk mulig på en akseptabel måte.

Bilde viser en god kjøttsatt lammebog

Fotograf : Animalia

Dette betyr at vi kan teste ut lengdemåling på slaktelinje for småfe parallelt med ordinær klassifisering. Første mål er å samle data, for så å vurdere om dette kan danne grunnlaget for et eventuelt nytt og hensiktsmessig klassifiseringssystem på sikt. Hvis vi går over til lengdemåling, så vil EUROP systemet fortsatt være fasit for klassifiseringssystemet.

Vi vet at det er en god sammenheng mellom klassen og det vi kaller K-faktor (forholdstall mellom vekt og lengde). Det nye i dette systemet er å registrere lengde. Nøyaktig lengdemåling er viktig, siden vi snakker om små slakt sammenliknet med storfe. Vår samarbeidspartner Meats har utviklet rask lengdemåler, som er påkrevet på ei slaktelinje for småfe.

Prosjekt Meatcrafter ble startet opp i 2017 og avsluttet i 2021. Målet var å få til helautomatisk klassifisering av småfe. Prosjektet var langt mer arbeidskrevende enn det vi så for oss i utgangspunktet, men prosjektet skal videreføres.

Vi er avhengig av eksterne prosjektmidler for å videreføre Meatcrafter. Vi starter opp nå med å se på lengdemåling som et første trinn i klassesettingen. Deretter vil vi fra 2022 også arbeide med å løse de gjenstående problemene med Meatcrafter.