Pussing av griseslakt

Her er en fullstendig gjennomgang av regelverket for pussing av svineslakt. Hvert enkelt kontrollpunkt er dokumentert med 3 kvalitetsgrader, fra perfekt til kritisk avvikende fra gjeldende norm. 

 Vi har følgende kontrollpunkter:

 1. Avskjæring av hale
 2. Kløyving
 3. Ryggmarg og hjerne
 4. Uttak av kjønnsorgan
 5. Fett i bekken
 6. Uttak av ister
 7. Kjertler ved indrefilet
 8. Uttak av mellomgulv
 9. Fett på brystbeinets innside
 10. Deling av brystbeinet
 11. Kjertler i halsen
 12. Stikksår i halsen
 13. Blod og blodig vev i halsen
 14. Hele halsmuskler
 15. Øvrige slakteskader
 16. Hodeavtaking
 17. Forlabber, avskjæring

 

Ref. Klassifiseringshåndboka 330S Gris, pussing trimming

Alle bilder er tatt og behandlet av fotograf Arnold Molden fra Steinkjer. Alle bilder er tatt hos Nortura Steinkjer. Faglig ansvarlig for prosjektet har vært Solbritt Rosø og Jan Ivan Sjømæling.