Hva leter du etter?

Pussing av saueslakt/småfeslakt

Her er en gjennomgang av regelverket for pussing av storfeslakt. Hvert enkelt kontrollpunkt er dokumentert med 3 kvalitetsgrader; perfekt, akseptabelt og uakseptabelt. 


Publisert: 18 aug, 2017 Oppdatert: 18 aug, 2017